Blog

Co to jest księgowość?

Co to jest księgowość?

Księgowość jest to jeden z elementów rachunkowości. Polega na rejestracji – w ujęciu pieniężnym i ilościowym – udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, tj. zdarzeń, które wpływają na zmiany w majątku. Wszystkie wpływy, wydatki oraz inne transakcje muszą zostać ujęte w dokumentacji księgowej. Przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia właściwej formy rachunkowości, która jest zgodna z ich wykonywaną działalnością.

Osoba, która pełni funkcję księgowego obowiązkowo musi znać przepisy, zwłaszcza te, które zawiera ustawa o rachunkowości. Określa ona zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prawo podatkowe, które reguluje zasady powstawania, ustalania i wygasania zobowiązań podatkowych, ulega częstym zmianom, z którymi trzeba być na bieżąco.

Obowiązki księgowej/księgowego. Co robi księgowy?

Zakres obowiązków księgowej jest dość spory. Zadania księgowej są różne, w zależności jaką działalność wykonuje. Można pełnić obowiązki księgowej w firmie lub w biurze finansowym i rozliczać różnych klientów. Obowiązkiem księgowej jest również praca, polegająca na doradztwie finansowym. Mogą występować w postępowaniach urzędowych swoich klientów. Charakterystyka pracy księgowej zaczyna się już od bieżącej weryfikacji i księgowaniu faktur, nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów, aż po prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki. Zakres obowiązków księgowej w biurze rachunkowym umożliwia pracę z klientami, którzy prowadzą różne działalności gospodarcze.

Jak zacząć pracę w księgowości?

Jak zostać księgowym? Dróg jest kilka. Jak dotąd w Polsce nie utworzono typowego kierunku, który kształciłby w pełni osoby, które chciałyby zostać księgowym. Istnieją za to kierunki powiązane – finanse i rachunkowość lub zarządzanie ze specjalizacją rachunkową. Zaleca się, aby przyszły księgowy lub księgowa odbywała praktyki, staże oraz uczęszczała na dodatkowe kursy, które pogłębią wiedzę z zakresu rachunkowości.

Zawód ten wiąże się z koniecznością stałej edukacji. Konferencje, kursy czy szkolenia. Prawo pracy i finansowe ciągle się zmienia. Księgowy musi posiadać aktualną wiedzę w tym zakresie. Szkolenia to rozwiązanie dla osób, które chciałyby rozszerzyć swoje kompetencje.

Osoba, która chce pracować na stanowisku księgowego musi być sumienna, odpowiedzialna oraz wykonywać swoje zadania z należytą dokładnością. Zawód księgowego może wykonywać każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jak zostać główną księgową w firmie? Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko, polegające na prezentowaniu sprawozdań finansowych i operacji w firmie czy wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i dokonywania wstępnej kontroli finansowej. Na tym stanowisku niezbędna jest znajomość polskiego prawa podatkowego oraz kilkuletnie doświadczenie jako samodzielny księgowy.

Leave a reply