Blog

Co to jest WIS?

Na stronie internetowej biznes.gov.pl, czytamy, że „WIS to decyzja administracyjna wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.”
Jednak co to w praktyce oznacza? Z czym się wiąże? Jakie obowiązki nakłada? I jakie korzyści mają nastąpić z tej zmiany?

Co było, a nie jest…

Do tej pory wyznacznikiem stawki podatku VAT była klasyfikacja PKWiU, czyli Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. W sytuacji kiedy płatnik miał problem z ustaleniem wielkości podatku od sprzedawanego lub importowanego towaru czy usługi, zwracał się z zapytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej. KIS wydawał oświadczenie klasyfikujące, podatnik płacił, a w przypadku sporów z Urzędem Skarbowym, sprawa miała swój finał w sądzie.
Wprowadzenie od 1 listopada 2019 r. WIS, czyli Wiążącej Informacji Stawkowej nierozerwalnie wiąże się z wprowadzeniem od 1 kwietnia 2020 r. nowej matrycy opodatkowania. Celem jest wyeliminowanie absurdów różnego opodatkowania grupy podobnych produktów i usług (np. brzoskwini i banana). Pogrupowane produkty uniemożliwią dowolność interpretacyjną.

Po co to komu? Płatnikowi właśnie.

Już dzisiaj można wysłać wniosek z zapytaniem czy stawka opodatkowania dla interesującego towaru lub usługi będzie zgodna z nową matrycą, czy też opodatkowanie ulegnie zmianie. Jest to także dobra okazja do sprawdzenia poprawności aktualnej stawki podatku i klasyfikacji.
Kto może złożyć wniosek WIS? Płatnik, który posiada indywidualny numer NIP, a także osoba fizyczna, która dopiero zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, lub osoba prawna, np. spółka, która nie rozpoczęła jeszcze działalności gospodarczej.
Wniosek o WIS należy złożyć do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, uiścić opłatę w wysokości 40 zł i oczekiwać na decyzję. KIS ma obowiązek odpowiedzieć niezwłocznie, jednak przed upływem 3 miesięcy od daty wpływu wniosku.
Jeden wniosek powinien dotyczyć jednego towaru lub jednej usługi. Wyjątkiem będzie chęć sprawdzenia stawki opodatkowania, jeśli wnioskujący twierdzi, że produkt jest nierozerwalnie związany z usługą. Wtedy możemy zamieścić towar i usługę na jednym wniosku.

Klasyfikacja? Raz, a porządnie.

Oprócz potwierdzenia opłaty, do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które mogą pomóc KIS w dokonaniu klasyfikacji. Mogą to być zdjęcia, atesty, plany, schematy, informacje od producenta itp.
KIS może zażądać dostarczenia próbek towaru w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli ich nie dostarczymy – decyzja nie zostanie wydana.
Jeśli natomiast klasyfikowany towar będzie wymagał dodatkowych badań i analiz przez instytucje państwowe (np. Państwową Akademię Nauk) lub akredytowane laboratoria, koszt tych badań będzie ciążył na wnioskującym.
Od 1 kwietnia 2020 r. WIS wiąże wszystkie ograny podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem.
Co to oznacza w praktyce?
Jeśli doszło do zaniżenia wartości podatku – nie zostaną naliczone odsetki wobec płatnika VAT ani nie zostanie naliczona kara wynikająca z kodeksu karnego skarbowego.
Reasumując, zmiany od 1 kwietnia 2020 mają na celu ochronę płatnika podatku VAT poprzez jasne określenie stawki opodatkowania. W tym celu stworzona zostanie nowa matryca stawek, której zadaniem jest wprowadzenie jednolitości w zakresie opodatkowania od towarów i usług. Dzięki wprowadzeniu WIS już od 1 listopada 2019 r. można zweryfikować poprawność stosowanej stawki.

Leave a reply