Blog

Finansowanie szkoleń pracowników

Rozwój zespołu oraz jego systematyczne namnażanie wiedzy nierzadko stanowi za jeden z głównych celów pracodawcy. Powiatowe Urzędy Pracy oferują działania, które mają na celu wspomóc finansowo ten krok. Jak z nich skorzystać?

Najważniejsze kroki pozyskiwania dofinansowania

W Polsce założono tzw. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który dofinansowuje kilkanaście powiatowych urzędów pracy – głównie w celu wspierania pracodawców inwestujących w kształcenie swoich pracowników. Aby pozyskać część takich funduszy, pracodawca zobligowany jest to uiszczenia odpowiedniego wniosku.

Zanim jednak ów wniosek złoży, musi pamiętać o kilku, najważniejszych warunkach:

  • Po pierwsze, dofinansowanie tyczy jedynie pracodawców zatrudniających swoich pracowników na podstawie umowy o pracę.
  • Po drugie, środki z KFS mogą pokryć 80% całej wartości szkolenia ( w skrajnych wypadach 100%, jeśli mamy do czynienia z tzw. mikro-przedsiębiorcą, zatrudniającym maksymalnie 10 osób).
  • Po trzecie, dofinansowanie nie może przekroczyć 300% średniego wynagrodzenia w danym roku (na danego, jednego uczestnika).

Spełniając i zgadzając się na wszystkie powyższe punkty, pracodawca może wypisać wniosek, obejmujący min.:

  • Dane osobowe, takie jak np. nazwę, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności, REGON, NIP, a także wszelkie informacje dotyczącej liczby zatrudnionych pracowników. Pracodawca musi również wskazać numer konta, na który ma zostać przelana określona suma, a także zaznaczyć warunki pozyskiwania dofinansowania, rozliczenia się oraz zwrotu ewentualnej nadpłaty.
  • Cel wydatku – począwszy od liczby uczestników szkolenia, ich wieku, a także środków niezbędnych do realizacji swojego szkoleniowego planu.
  • Uzasadnienie chęci nabycia dofinansowania.

Na co pracodawca może przeznaczyć uzyskane dofinansowanie?

Jak sama nazwa wskazuje – uzyskana suma przeznaczana jest na wszelkie, szeroko pojmowane potrzeby szkoleniowe. W tej grupie wyróżnia się zarówno kursy, studia podyplomowe, jak i egzaminy, których zaliczenie jest konieczne do uzyskania określonych kwalifikacji. Co ważne, szkolenia te odbywać się mogą zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i samego pracownika.

Pracodawca część uzyskanych kosztów przeznaczyć może na badania lekarskie i psychologiczne, a także na ubezpieczenie obejmujące nieszczęśliwe wypadki, które powiązane są z kształceniem ustawicznym.

Uwaga! Pracownik, który nie ukończy kursu lub szkolenia opłaconego ze środków pozyskanych dzięki KFS, zobowiązany jest do zwrócenia pracodawcy poniesionych dotychczas kosztów, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie. Następnie, pracodawca zobligowany jest do zwrócenia owych kosztów do urzędu.