Blog

ile urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwać pracownikowi w 2020 roku?

Ile dni urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwać pracownikowi w 2020 roku?

Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Jego wymiar uzależniony jest od stażu pracy, do którego wlicza się również okres edukacji. Gorący okres urlopowy wiąże się z tym, że pracodawcy mają ból głowy ze stworzeniem planów urlopowych i ułożeniem pracy, aby nie zaszkodzić firmie. Jako, że nadal okres urlopowy w pełni, postanowiłam wyjaśnić Państwu – Ile urlopu wypoczynkowego w 2020 roku przysługuje pracownikowi.

Urlop wypoczynkowy 2020 – ile dni mi się należy?

Z początkiem roku kalendarzowego, pracownik nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Dotyczy to pracowników, którzy posiadają umowy o pracę. To, ile dni będzie mu przysługiwać jest zależne od tego, jaki staż pracy posiada. Zgodnie z artykułem 154 Kodeksu pracy czytamy, że wymiar urlopu wynosi:

 • 20 dni – jeśli pracownik zatrudniony jest w firmie krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – jeśli pracownik zatrudniony jest w firmie co najmniej 10 lat.

Z kolei pracownicy, którzy zatrudnieni są w przedsiębiorstwie w niepełnym wymiarze czasu, tj. 1/2 czy 3/4 etatu, ich dni urlopowe są proporcjonalne do przepracowanego okresu – w przypadku pracownika na pół etatu będzie to 10 lub 13 dni przeznaczonych na urlop wypoczynkowy.

Dalej, w artykule 155, znajduje się informacja odnosząca się do nauki, jak poszczególne stopnie edukacji wliczają się do okresu pracy i mają wpływ na wymiar urlopu, ale nie podlegają sumowaniu:

 • zasadnicza lub równorzędna szkoła zawodowa – 3 lata,
 • średnia szkoła zawodowa – 5 lat,
 • średnia szkoła zawodowa dla absolwentów szkół zasadniczych – 5 lat,
 • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata,
 • szkoła policealna – 6 lat,
 • szkoła wyższa – 8 lat.

Pracodawca będzie oczekiwał od pracownika potwierdzenia stażu pracy. Z tego powodu zalecam przechowywanie świadectw pracy otrzymanych od poprzednich pracodawców oraz świadectw ukończenia szkół.

Czy mogę posiadać dłuższy urlop?

Tak, ale tylko w określonych przypadkach. Prawo do urlopu, dłuższego niż opisałam wyżej – posiadają:

 • osoby niepełnosprawne – dodatkowe 10 dni,
 • inwalidzi wojenni i kombatanci – 10 dni,
 • nauczyciele – okres ferii i wakacji,
 • pracownicy socjalni – po 5 latach pracy w zawodzie nabywają prawo do dodatkowych 10 dni urlopowych co 2 lata,
 • sędziowie i prokuratorzy – po 10 latach pracy otrzymują dodatkowe 6 dni urlopowe, zaś po 15 latach – 12 dni.

Polski rząd pracuje nad nowelizacją ustawy, gdzie każdemu pracownikowi przysługiwać będzie 26 dni urlopowych niezależnie od stażu pracy. Z kolei Komisja Europejska przygotowuje projekt dotyczący wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 35 dni.

Odsyłam Państwa do zapoznania się z artykułem, gdzie opisałam rodzaje urlopów .

Leave a reply