Blog

jak pójść na urlop?

Jak pójść na urlop?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Zatrudniony ma prawo co roku do określonej w polskim prawie liczby dni wolnych. Wymiar urlopu, który przypada w udziale pracownikowi, zawarty jest w Kodeksie Pracy i w nim są zwarte szczegółowe informacje zaległego urlopu, jego trwania i komu przysługuje urlop wypoczynkowy. Ile urlopu się należy i jak z niego skorzystać? Jak napisać wniosek o urlop?

Czym jest i kiedy mogę korzystać z urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy – długo wyczekiwany, w większości firm plan urlopów ustala się znacznie wcześniej, aby jak najlepiej przygotować pracę, poszczególne działy czy zespół pracujący na produkcji. Przypomnę pokrótce jak nalicza się urlop.

Ile przysługuje urlopu na pół etatu?

Zacznę od sytuacji pracownika, który jest zatrudniony w firmie na umowę o pracę na pół etatu. Niepełny wymiar czasu pracy – w przypadku pracy na pół etatu – to 20 godzin tygodniowo. W przeciągu całego miesiąca daje nam to 80 godzin, które pracownik spędza w pracy. Ile pracodawcy mogą udzielić  pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

Pracownik niepełnoetatowy posiada prawo do pełnopłatnego urlopu wypoczynkowego, identycznie jak zatrudnione osoby na pełen etat, które posiadają odpowiednio 20 lub 26 dni urlopowych w zależności od stażu pracy. W przypadku pracowników z umowami na 1/2 etatu, pozostaje im do wykorzystania 13 dni urlopowych, ale udzielanego w godzinach, a nie dniach, jak w przypadku umów na pełen etat.

A czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop? Tak, ale w określonych przypadkach. Mowa tutaj o urlopie zaległym, który nie został jeszcze wykorzystany oraz przysługujących mu dniach wolnych w okresie wypowiedzenia (więcej o tym na https://www.ec-biuro-rachunkowe.pl/blog/kiedy-urlop-pracownika-przepada/).

Kiedy należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy?

Każdy pracodawca ma w obowiązku przygotować i ułożyć plan urlopów pracowniczych. Zanim to zrobi, pracownicy składają podania o urlop. Jak powinna wyglądać prośba o udzielenie urlopu wypoczynkowego i co powinna zawierać, a także jak napisać wniosek urlopowy?

We wniosku urlopowym powinniśmy zawrzeć następujące dane:

·       Miejscowość oraz datę,
·       Nasze dane personalne,
·       Dane pracodawcy,
·       Podpis pracownika

Tak sporządzone pismo, pracownik przedstawia swojemu pracodawcy. Jeśli zależy nam na konkretnym terminie, warto wniosek urlopowy przygotować z wyprzedzeniem. Ma to związek z dobrem przedsiębiorstwa. Pracodawca musi zapewnić ciągłość pracy i ułożyć harmonogram tak, aby nieobecność pracownika, który przebywa na urlopie, nie zaszkodziła działaniom całej firmy.  Inna nazwa wniosku urlopowego, z którą mogą Państwo się spotkać to karta urlopów.

Praca na urlopie wypoczynkowym

Chciałabym poruszyć temat, który być może jest Państwu mało znany. W polskim prawie nie ma wzmianki o tym, że pracownik nie może podjąć pracy u innego pracodawcy podczas urlopu wypoczynkowego. Nie może to być jednak praca, która jest sprzeczna i może wpływać na interesowność naszego pracodawcy.

Jako przykład możemy tutaj wymienić pracowników urzędów państwowych i administracji publicznej. Zatrudnione osoby, które podczas urlopu wypoczynkowego, chcą podjąć pracę w innym miejscu, muszą otrzymać zgodę swojego przełożonego.


Leave a reply