Blog

Jak rozliczać firmową wigilię?

Jak rozliczać firmową wigilię?

Okres świąteczny to czas spotkań wigilijnych również w firmie, gdzie jesteśmy zatrudnieni. Często zdarza się tak, że podczas kolacji omawiane są osiągnięte wyniki, podsumowanie roku czy wręczanie prezentów pracownikom. Pracodawcy chętnie organizują takie spotkania co roku, co staje się już tradycją w firmie. Celem takiej integracji jest scalenie zespołu i budowanie dobrej atmosfery. Przedsiębiorca, który organizuje taką imprezę, powinien mieć na uwadze, że wigilia firmowa może być zaliczana jako koszt uzyskania przychodu, ale pod pewnymi warunkami.

Wigilia firmowa, a koszt podatkowy

Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT kosztem podatkowym nazywamy:’’ Koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.  Co istotne, w tymże art. 23 ust 1., nie wyłączono wigilii firmowej jako koszt uzyskania przychodu’’.

Aby móc zaliczyć kolację wigilijną do kosztów podatkowych, przedsiębiorca musi wykazać, że zamierzone spotkanie wpływa na integrację zatrudnionych w firmie osób, a także buduje relacje na linii pracodawca – pracownik. Organizacja takich imprez może w przyszłości skutkować wzrostem wydajności pracy oraz utożsamianiem się pracownika z firmą.

To jednak nie wszystko. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 kwietnia 2012 roku w kwestii kosztów uzyskania przychodu brzmi: ‘’ze spotkania musi wynikać wprost cel motywacyjno-integracyjny dla pracowników, a nie konsumpcja lub przebywanie w swojej obecności jako cel sam w sobie.’’

Jak możemy zauważyć, wigilia firmowa może zostać uznana za koszt podatkowy, jeśli przedsiębiorca spełni określone warunki. Istotne jest, aby sporządzona została dokumentacja z przebiegu takiego spotkania wigilijnego, gdzie został umieszczony ogólny zarys oraz jego cel, np. omówienie wyników firmy czy integracja zespołu.

Od czego mogę odliczyć, jako przedsiębiorca, podatek VAT?

Przy organizacji spotkania wigilijnego z pracownikami, warto pamiętać, że od usług gastronomicznych nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Usługi, które polegają na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, gdzie zostały przygotowane, zaliczają się do usług gastronomicznych.

Inna sytuacja wynika z usług cateringowych. Usługa ta polega na dostarczeniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów. Posiłki te są sporządzane w innym miejscu, inaczej niż w przypadku usług gastronomicznych. Dlatego podatnik może odliczyć od nich podatek VAT.  

Aby przedstawić Państwu różnicę, posłużę się interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 marca 2014 roku: ‘’W powołanych przepisie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego, ustawodawca wymienił usługi noclegowe oraz gastronomiczne, tym samym nie zostało wykluczone prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu usług cateringowych.’’ Podsumowując, wigilia firmowa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, ale obwieszczona jest kilkoma warunkami, które należy spełnić i bez problemów odliczyć należy podatek VAT od usług wykonanych.