Blog

zawieszenie działalności gospodarczej

Jak zawiesić działalność gospodarczą w 2021 roku?

Zawieszenie firmy można dokonać w każdej chwili. Przedsiębiorca wykona to za pomocą elektronicznego systemu CEIDG. W sytuacji, gdy firma nie jest dochodowa lub występują inne przyczyny, polskie ustawodawstwo przewiduje udogodnienia dla przedsiębiorców, którzy nie chcą całkowicie likwidować swojego biznesu. Jednym z nich jest zawieszenie działalności gospodarczej na pewien okres. Zapraszam do zapoznania się z artykułem, w którym wyjaśniam, na czym polega zawieszenie działalności i jakie warunki należy spełnić.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – najważniejsze informacje

Przedsiębiorcy z różnych przyczyn decydują się na taki krok, aby na jakiś czas zawiesić działalność gospodarczą wykonywaną do tej pory. Wiąże się to z utratą płynności finansowej, braku klientów lub zapotrzebowaniem na dane usługi. Jest to szczególnie zauważalne w sytuacji, gdy okres preferencyjnych stawek ZUS mija i koszty prowadzenia działalności gospodarczej wzrastają. W trudnym dla firmy okresie, przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność i ponownie ją wznowić, gdy sytuacja ulegnie poprawie.

Co istotne, złożenie wniosku odbywa się drogą elektroniczną i dotyczy tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników. Przy firmie zarejestrowanej w CEIDG, minimalny okres zawieszenia firmy to 30 dni i może on być na czas określony lub nieokreślony.

Korzyści zawieszenia działalności gospodarczej

Dobrą informacją dla przedsiębiorców jest to, że podczas zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jest brak konieczności opłacania składek ZUS oraz podatków z tytułu prowadzenia firmy, a także składania deklaracji ZUS i VAT. Oprócz braku ograniczeń związanych z terminem zawieszenia, korzyścią jest również to, że nie ma w przepisach prawnych określenia minimalnej ilości zaprzestania prowadzenia działalności.

Zawieszenie działalności, to także brak świadczeń zdrowotnych. Przedsiębiorca traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Brak dodatkowego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę spowoduje, że należy w tej sytuacji skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, opłacanego z własnych środków finansowych.

Zawieszenie firmy – co muszę zrobić?

Przerwa w prowadzeniu działalności może być taka sama, jak data złożenia wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale bez przeszkód może być użyta również wcześniejsza, jak i późniejsza data zawieszenia. Wniosek o zawieszenie działalności w CEIDG spowoduje, że automatycznie informacja ta zostanie wysłana do ZUS ‘u, KRUS’u, a także do urzędu skarbowego i GUS ‘u.

Przy zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej należy pamiętać o tym, że przedsiębiorca może regulować zobowiązania, które powstały przed jej zawieszeniem, ale nie może uzyskiwać przychodów z tytułu jej wykonywania. Innymi sposobami na złożenie wymaganego wniosku, jest wizyta w Urzędzie Gminy, dostarczenie pisma przez pełnomocnika lub listownie. Najwygodniejszą formą jest wypełnienie deklaracji CEIDG – 1 w formie elektronicznej.