Blog

Jakie są nowe obowiązki związane z kasą fiskalną?

W lipcu 2019 roku wprowadzono rozporządzenie pochodzące z dyrektywy Ministerstwa Finansów, który już pięć miesięcy wcześniej zapowiedział zmiany w omawianej poniżej ustawie dotyczącej kas rejestrujących.

Mając na uwadze pojawiające się pytania oraz uwzględniając fakt, że rozporządzenie to, od stycznia 2020 roku, obejmuje znaczną grupę przedsiębiorców i pracowników, zdecydowałam się stworzyć dedykowany ku temu wpis.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Jak czytamy w art. 11 – obowiązek ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązuje rolników ryczałtowych, a także podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczych.

Lista nowych obowiązków

Na wstępie warto zaznaczyć, że od 1 lipca 2019 roku każdy przedsiębiorca zatrudniający pracownika, powinien (a nawet – ma w obowiązku) zapoznać się z zasadami ewidencji transakcji, dokonywanych na kasie fiskalnej.

Pisząc „zasady” mam na myśli zarówno sam proces wystawiania paragonu, skutki nieprzestrzegania wytycznych, jak i prowadzenie ewidencji. Warto również pamiętać, że przedsiębiorca musi uzyskać od swoich pracowników oświadczenie o zapoznaniu się z wszystkimi informacjami, które jej dotyczą.

Istotną zmianą jest konieczność prawidłowego przypisywania stawek VAT. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 5 podatnik paruje stawki z właściwymi literami. Poniżej wyszczególniam te oznakowanie.

  • „A” – przypisuje się do stawki podstawowej podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • „B” – przypisuje się do stawki obniżonej podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • „C” – przypisuje się do stawki obniżonej podatku w wysokości 5%,
  • „D” – przypisuje się do stawki obniżonej podatku w wysokości 0%,
  • „E” – oznacza się zwolnienie od podatku
  • „F” oraz „G” – wszystkie pozostałe, w tym wartość 0%.

Co ważne – podatnik ma obowiązek zweryfikować poprawność przypisanych stawek VAT.

Wśród zapowiedzianych zmian wyróżnia się także zapis, mówiący o tym, że wyświetlacz kasy musi być widoczny dla obu stron transakcji w taki sposób, aby nabywca mógł z powodzeniem odczytać wszystkie dane.

Przypominam również o rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku, które określa, jak powinno wyglądać wystawione potwierdzenie transakcji. Według niego paragon fiskalny powinien być czytelny i przejrzysty, tak aby nabywca mógł bez problemu odczytać prawidłową nazwę towaru i usługi.

Inne przepisy, o których warto pamiętać:

NIP na paragonach

Na początku 2020 roku zmieniły się także zasady dotyczące faktur i paragonów. Najprościej tłumacząc: obecnie sprzedawca może wystawić fakturę nabywcy tylko pod warunkiem, że numer NIP znajdować się będzie na pierwotnym paragonie. Oznacza to, że klient musi w momencie sprzedaży określić, czy zakupu dokonuje w roli podatnika VAT czy konsumenta.

Nieprzestrzeganie przepisów

Niezastosowanie się do przedstawionych powyżej zasad grozi konsekwencjami finansowymi. Według deklaracji – naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o wysokości nawet 30% kwoty podatku już naliczonego.

Osoby fizyczne również niosą na sobie tą odpowiedzialność i w przypadku niedotrzymania obowiązujących przepisów odpowiadają za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.