Blog

Kiedy jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej i jakie są sankcje za jej brak?

Na przedsiębiorców coraz częściej nakładany jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej, a liczba transakcji koniecznych do ewidencjonowania transakcji stale rośnie. O ile zmiany te wdrażane są stopniowo, o tyle ich pojawienie się mnoży pytania oraz niejasności. Wśród tych najczęściej zadawanych są min. te dotyczące grupy odbiorczej oraz ewentualnych sankcji.

Kto jest zobowiązany do kasy fiskalnej?

O obowiązku posiadania kasy fiskalnej przeczytamy więcej w ustawie o VAT. Parafrazując i tłumacząc zapisane w niej punkty, dowiadujemy się, że posiadać ją powinni:

  • podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz innych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
  • rolnicy ryczałtowi.

Kto nie musi posiadać kasy fiskalnej?

W grupie niepodlegającej nowym ustawom wyróżnia się:

  • przedsiębiorców, którzy dostarczają towary;
  • przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz osób fizycznych którzy prowadzą działalność gospodarczą

Co ważne – nawet gdy nie posiadamy kas fiskalnych musimy ewidencjonować sprzedaż na podstawie wystawionych faktur. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnione są osoby, których kwota obrotu z tytułu sprzedaży (na rzecz wyżej wymienionych osób) nie przekroczyła 20 tysięcy w danym roku podatkowym. Zwolnienie to obowiązuje do końca 2021 roku.

Jakie są sankcje za brak kasy?

Czytając ustawę o VAT dowiadujemy się, że nieprzestrzeganie przepisów wiąże się z ewentualną karą, która odpowiada trzydziestu procentom naliczonego podatku. Sankcje obowiązują również osoby fizyczne, które ponoszą odpowiedzialność w ujęciu wykroczenia skarbowego.

Jeśli więc nie będziesz prowadził ewidencji, kodeks karno-skarbowy przewiduje kary grzywny wynoszące do nawet 240 stawek dziennych danego podatnika. Najczęściej, za brak kasy fiskalnej, przedsiębiorca otrzymuje mandat na kwotę 4500 zł (chociaż jak wspomniałam – nie należy traktować tej kwoty za pewnik).