Blog

Kto może dostać urlop na poszukiwanie pracy?

Utrata pracy wiąże się z brakiem źródła dochodu przez pracownika. Następuje natychmiastowe szukanie nowego miejsca zatrudnienia, przeglądanie ofert na portalach z ogłoszeniami i branie udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Odbywają się one w dni robocze.

W przypadku, gdy pracownik sam składa wypowiedzenie, uznaje się, że znalazł już zatrudnienie w innej firmie. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy to pracodawca daje wypowiedzenie pracownikowi.

Na taką okoliczność w Kodeksie pracy został sporządzony artykuł, który ma za zadanie de facto pomóc pracownikowi w tych okolicznościach i przyspieszyć proces poszukiwania nowej pracy. Powszechnie nazywamy to dniami wolnymi na poszukiwanie pracy.

Jakie są warunki przyznania dni wolnych?

Jednym z podstawowych wymogów, dzięki którym pracownik będzie miał możliwość ubiegania się o dni wolne na poszukiwanie pracy jest fakt, iż to pracodawca musi wypowiedzieć umowę swojemu pracownikowi. Kolejnym kryterium, które powinno zostać spełnione to czas wypowiedzenia – musi być to okres nie krótszy niż dwa tygodnie. Dzięki temu przyznane dni wolne na znalezienie nowego zatrudnienia uzyskają ci, którzy odbywają stosunek pracy w oparciu o:

  • Umowę o pracę na czas nieokreślony,
  • Umowę na czas określony, która została podpisana na czas powyżej 6 miesięcy, a także zawiera zastrzeżenie o możliwości wypowiedzenia,
  • Umowę na okres próbny, obowiązującą przez 3 miesiące

Powołując się na Kodeks pracy, liczba dni wolnych zależy od okresu trwania wypowiedzenia. W sytuacji, gdy jest to dwutygodniowe lub jednomiesięczne wypowiedzenie – Kodeks przeznacza dwa dni robocze na poszukiwanie pracy. Jeśli długość wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, wtedy przysługują pracownikowi 3 dni robocze.

Przyczyn zwolnienia może być wiele. Redukcja etatów, minimalizacja kosztów, naganne zachowanie pracownika, które są związane z decyzjami pracodawcy. Z kolei te przyczyny, które nie dotyczą pracownika to upadłość zakładu lub jego likwidacja.

Jak skorzystać z urlopu?

Pracownik musi poprosić o niego pracodawcę. Wygląda to tak samo jak w przypadku urlopu, np. wypoczynkowego. W stosownym wniosku powinno się zamieścić:

  • Nasze dane (pracownika),
  • Dane pracodawcy,
  • W treści zaznaczyć na podstawie jakiego artykułu przysługuje nam urlop na poszukiwanie pracy oraz ile tego urlopu nam się należy,
  • Na samym końcu dokument powinien zostać podpisany przez pracownika jak i pracodawcę

Warto również dodać, że w czasie urlopu na poszukiwanie pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za ten czas i są to dodatkowe dni, które nie wliczają się do urlopu wypoczynkowego oraz dotyczą wyłącznie dni roboczych.

Pracodawca może także odmówić przyznania dni wolnych. Dzieje się tak, gdy pracownik, który otrzymał wypowiedzenie nie zgodził się na zaproponowane nowe warunki lub się do nich nie odniósł przed upływem połowy czasu wypowiedzenia.

Leave a reply