Blog

podatek vat

O Podatku VAT słów kilka. Czy warto być vatowcem?

Podatek od towarów i usług, jak sama nazwa wskazuje, związany jest z obrotem towarem, a także usługami. Podstawowa jego stawka w Polsce wynosi 23% i obowiązuje od 2010 roku. Podatek VAT jest podatkiem pośrednim, czyli płaconym niebezpośrednio do urzędu skarbowego, ale przy kupnie danego dobra lub korzystania z usługi. Przedsiębiorcy, którzy chcą założyć działalność, na wstępie zastanawiają się, czy bycie “vatowcem” jest dla nich opłacalne. Zapraszam do dzisiejszego wpisu.

Podatek VAT – kto ma obowiązek odprowadzać podatek do urzędu skarbowego?

W art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, czytamy że przedmiotem opodatkowania podlega odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytoriów kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Istnieją jednak określone możliwości, które zwalniają przedsiębiorcę z obowiązku zapłaty podatku VAT. W tym celu należy jeszcze raz zapoznać się z ustawą o VAT. Dokładniej opisane jest to w art. 113. Zwolnienia dokonać może przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w okresie podatkowym kwoty 200 tys. złotych. Oczywiście z pewnymi wyjątkami. Istnieją rodzaje działalności, które musze być podatnikami VAT od początku i nie mogą skorzystać ze zwolnienia.

Zwolnienia podatkowe dotyczą również konkretnych rodzajów działalności. Od podatku VAT zwalnia się, m.in. usługi w zakresie opieki medycznej, lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, psychologa, a także usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Pełną listę możecie Państwo znaleźć w art. 43 ustawy od VAT i dowiedzieć się, czy zakładając firmę będzie się płatnikami vat.

Podatek należny i naliczony – czym są?

Vat należny powstaje z chwilą wykonania usługi lub otrzymania zapłaty. Jest on doliczany do kwoty sprzedaży netto towaru lub usługi. Jego wysokość, którą odprowadzimy do urzędu skarbowego, zależna jest od cenny netto i podatku VAT, a oblicza się go, pomnażając cenę netto razy stawkę podatku. Dla przykładu: jeśli dany produkt kosztuje 1000 zł netto, a podatek VAT wynosi 23%, podatek należny urzędowi skarbowemu opiewa na kwotę 230 złotych.

Z kolei podatek naliczony związany jest z funkcjonowaniem biznesu. Przedsiębiorca, który zakupił towar w ramach prowadzenia działalności. W ten sposób przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, jest w stanie pomniejszyć należny podatek o podatek naliczony, jeżeli zakup jest związany ze sprzedażą opodatkowaną. Plik JPK powinien zostać złożony i uregulowany w urzędzie skarbowym do każdego 25 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym wystąpiła należność podatkowa.

Być VATowcem, czy nie być VATowcem?

W dużej mierze opłaca się być VATowcem przedsiębiorstwom, które świadczą usługi innym firmowym, mają duże koszty i kupują produkty od firm wystawiających faktury VAT. W sytuacji, gdy firma jest mała i osiąga niewielkie dochody, bycie VATowcem może obciążać swoich klientów indywidualnych dodatkowymi obciążeniami w formie daniny.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie podatku VAT, warto zwrócić się do specjalistów. Biuro księgowe Edyty Cyburt od lat świadczy usługi księgowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło mi na kompleksową obsługę klientów.