Aktualności

  system wynagrodzenia za pracę

  System wynagrodzenia za pracę

  System wynagrodzenia to metoda zapłaty za pracę, która jest wykonywana na rzecz pracodawcy. W zależności od przedsiębiorstwa wyróżniamy kilka systemów wynagrodzenia – czasowy, akordowy i prowizyjny. Pracodawcy mogą dowolnie zastosować sposób wynagrodzenia dla swoich pracowników. Czym różnią się poszczególne systemy? Akordowy system wynagrodzenia – szczegóły Odnosi się do konkretnie...

  Więcej
  zatrudnienie pracownika tymczasowego

  Zatrudnienie pracownika tymczasowego

  Szukając odpowiedniego pracownika do swojej firmy przedsiębiorcy decydują się na różne metody poszukiwań. Ogłoszenia na portalach dotyczących poszukiwania pracy, poprzez programy poleceń pracowniczych, po zgłoszenia w agencjach pracy, które posiadają w swojej bazie odpowiedniego kandydata. Jak wygląda z perspektywy pracodawcy zatrudnienie pracownika tymczasowego i co rozumie się poprzez to...

  Więcej
  umowa na zastępstwo

  Umowa na zastępstwo

  Umowa na zastępstwo jest zawierana na czas określony. Jest ona podpisana pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem w czasie, gdy jego nieobecność jest usprawiedliwiona na przykład długą chorobą, urlopem macierzyńskim, wychowawczym czy urlopem bezpłatnym. Na czym polega taka umowa i jakie prawa  przysługują obu stronom? Umowa na zastępstwo – ile trwa,...

  Więcej
  urlop ojcowski

  Urlop ojcowski

  Narodziny dziecka to jeden z najważniejszych dni w życiu mężczyzny. Z punktu widzenia prawnego, świeżo upieczonemu tacie przysługuje świadczenie z tego powodu. Co ważne, urlop ojcowski przypada w udziale ojcu biologicznemu, jak i adopcyjnemu. Jakie są wymogi przyznania takiego urlopu i co zrobić, aby z niego skorzystać? Urlop ojcowski...

  Więcej

  Split payment – faktura czy transakcja?

  Zacznę od nawiązania czym jest split payment, a jego szczegóły opiszę w dalszej części artykułu. To mechanizm, który ma zapobiegać oszustwom podatkowym, a konkretnie przeciwdziałać nadużyciom oraz nieodprowadzanym podatkom VAT do budżetu państwa. Ustawa dotycząca split payment weszła w życie 1 listopada 2019 roku i nakłada obowiązek na przedsiębiorców...

  Więcej

  Rozliczenie pracownika – małżonka

  Zatrudnienie pracownika, który jednocześnie jest małżonkiem przedsiębiorcy jest coraz powszechniejsze. Przyczyn takiego rozwiązania może być kilka. Małżonkowie chcą mieć wpływ na rozwój biznesu, dzielić się zyskami oraz pragną mieć poczucie zaufania i zaangażowania w prowadzenie działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie jest bezpieczne i daje więcej czasu na znalezienie odpowiedniej osoby...

  Więcej

  Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

  Każda umowa może zostać rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Nieistotny tutaj jest fakt, czy jest ona zawarta pomiędzy stronami na okres próbny, na czas określony czy nieokreślony. Ważne jest, by w momencie wypowiedzenia takiej umowy przez którąś ze stron, uwzględniała okres wypowiedzenia. Szczegółowe kwestie dotyczące czasu i...

  Więcej

  Zakaz konkurencji – pytania i odpowiedzi

  Zakaz konkurencji jest to umowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, polegająca na zobowiązaniu się przez osobę zatrudnioną do nie wykonywania czynności działalności konkurencyjnej. W artykule 101 ust. 1 Kodeksu pracy czytamy: W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w...

  Więcej
  kiedy urlop przepada

  Przedawnienie urlopu wypoczynkowego. Kiedy urlop pracownika przepada?

  Każdemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy. Trzeba mieć na uwadze fakt, iż dni urlopowe w polskim prawie ulegają przedawnieniu i niewykorzystany urlop przepada. Co należałoby zrobić, by nie stracić prawa do urlopu wypoczynkowego? Po jakim czasie ulega przedawnieniu? Według artykułu 152 Kodeksu pracy, w prawie do urlopu wypoczynkowego w ust....

  Więcej

  Kto może dostać urlop na poszukiwanie pracy?

  Utrata pracy wiąże się z brakiem źródła dochodu przez pracownika. Następuje natychmiastowe szukanie nowego miejsca zatrudnienia, przeglądanie ofert na portalach z ogłoszeniami i branie udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Odbywają się one w dni robocze. W przypadku, gdy pracownik sam składa wypowiedzenie, uznaje się, że znalazł już zatrudnienie w innej...

  Więcej