Aktualności

  Rozliczenie pracownika – małżonka

  Zatrudnienie pracownika, który jednocześnie jest małżonkiem przedsiębiorcy jest coraz powszechniejsze. Przyczyn takiego rozwiązania może być kilka. Małżonkowie chcą mieć wpływ na rozwój biznesu, dzielić się zyskami oraz pragną mieć poczucie zaufania i zaangażowania w prowadzenie działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie jest bezpieczne i daje więcej czasu na znalezienie odpowiedniej osoby...

  Więcej

  Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

  Każda umowa może zostać rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Nieistotny tutaj jest fakt, czy jest ona zawarta pomiędzy stronami na okres próbny, na czas określony czy nieokreślony. Ważne jest, by w momencie wypowiedzenia takiej umowy przez którąś ze stron, uwzględniała okres wypowiedzenia. Szczegółowe kwestie dotyczące czasu i...

  Więcej

  Zakaz konkurencji – pytania i odpowiedzi

  Zakaz konkurencji jest to umowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, polegająca na zobowiązaniu się przez osobę zatrudnioną do nie wykonywania czynności działalności konkurencyjnej. W artykule 101 ust. 1 Kodeksu pracy czytamy: W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w...

  Więcej
  kiedy urlop przepada

  Przedawnienie urlopu wypoczynkowego. Kiedy urlop pracownika przepada?

  Każdemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy. Trzeba mieć na uwadze fakt, iż dni urlopowe w polskim prawie ulegają przedawnieniu i niewykorzystany urlop przepada. Co należałoby zrobić, by nie stracić prawa do urlopu wypoczynkowego? Po jakim czasie ulega przedawnieniu? Według artykułu 152 Kodeksu pracy, w prawie do urlopu wypoczynkowego w ust....

  Więcej

  Kto może dostać urlop na poszukiwanie pracy?

  Utrata pracy wiąże się z brakiem źródła dochodu przez pracownika. Następuje natychmiastowe szukanie nowego miejsca zatrudnienia, przeglądanie ofert na portalach z ogłoszeniami i branie udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Odbywają się one w dni robocze. W przypadku, gdy pracownik sam składa wypowiedzenie, uznaje się, że znalazł już zatrudnienie w innej...

  Więcej

  Wyliczenie wynagrodzenia chorobowego

  Pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę należy się wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za czas, w którym jest on niezdolny do pracy. Wysokość wynagrodzenia przelicza się według norm, które obowiązują przy ustalaniu zasiłku chorobowego. Pracownik otrzymuje je za każdy dzień niezdatności do pracy, a okres jego przyznawania...

  Więcej

  Dotacja z PFRON na działalność gospodarczą

  PFRON jest to skrót dotyczący Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Dzięki niemu pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, w postaci zwrotu kosztów wynagrodzenia oraz składek ZUS. Z pomocy mogą skorzystać również osoby niepełnosprawne, które myślą o założeniu działalności gospodarczej. Pracodawcy coraz chętniej decydują się na zatrudnienie osoby...

  Więcej

  Pojazd wykorzystywany przez pracownika – 5 najważniejszych informacji

  Posiadanie samochodu firmowego jest niezbędne w niektórych branżach. Przedsiębiorcy do celów z tym związanych używają prywatnego samochodu lub decydują się na kupno, np. w postaci leasingu samochodu firmowego. Jak wygląda sytuacja, gdy samochód służbowy jest wykorzystywany przez pracownika? Posiadanie samochodu w firmie – na jakich zasadach? Od zakupu samochodu...

  Więcej

  Odroczenie płatności podatków

  Przedsiębiorcy muszą poradzić sobie z mniejszymi przychodami, rosnącymi przy tym kosztami, które generują straty i tym samym destabilizują gospodarkę polską jak i światową. Polski rząd w przygotowanej ‘’tarczy antykryzysowej’’ chce jak najbardziej uchronić polskie firmy przed zamknięciem i zwolnieniem pracowników, ułatwiając im funkcjonowanie. Trzecią formą pomocy przysługującej przedsiębiorstwom w...

  Więcej

  Zwolnienie ze składek ZUS

  Kontynuując temat pakietu rozwiązań zawartych w ‘’tarczy antykryzysowej’’, warto również wspomnieć o rozwiązaniu dotyczącym zwolnień ze składek ZUS. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub firmę, w której zatrudniają maksymalnie do 9 osób, mogą ubiegać się o odroczenie składek odprowadzanych do ZUSu przez 3 miesiące – mianowicie: Ubezpieczenie społeczne, Ubezpieczenie...

  Więcej