Aktualności

  Czy można udzielić urlopu pracownikowi, który nie nabył do niego prawa?

  Urlop przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, a jego wartość rośnie proporcjonalnie do przepracowanego okresu w zakładzie pracy. W skrajnych sytuacjach zdarza się jednak, że pracownik chce (lub musi) udać się na urlop, pomimo nienabytego wcześniej prawa. Co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca? Prawo do urlopu Zanim...

  Więcej

  Najczęstsze problemy w księgowości firmy

  Popełnianie błędów jest krokiem niezbędnym do rozwoju i nauki. Mając na względu konsekwencje wynikające z tych błędów oraz działając prewencyjnie, przyjrzyjmy się kilku najczęstszym błędom, z którymi zmagają się przedsiębiorcy i właściciele firm. Obserwując reakcje swoich klientów pozwolę sobie odpowiedzieć na pytania, które zadawane mi są zdecydowanie najczęściej. Jak...

  Więcej

  Jak zabezpieczać akta osobowe?

  Dokładne zasady dotyczące przetrzymywania dokumentacji osobowej dostępne są w rozporządzeniu Ministra Kultury z 15 lutego 2005 roku. Czytając je dowiadujemy się o warunkach przechowywania dokumentacji osobowej, w odniesieniu do ustawy o narodowych zasobach archiwalnych. Jednakże, przepisy te nie mówią o tym jaka forma (papierowa vs. elektroniczna) jest właściwsza, dlatego...

  Więcej

  Czy faktura VAT musi być podpisana?

  Faktura VAT to dokument, który poświadcza sprzedaż towarów i usług dla firm oraz osób fizycznych. Dzięki temu daje to sposobność odliczenia podatku i zachowania zasady neutralności VAT, dzięki któremu możemy uzyskać zwrot nadwyżki podatku. Faktury wystawia sprzedający swój towar lub usługę i powinny być sporządzone w dwóch egzemplarzach. Nabywca...

  Więcej

  Finansowanie szkoleń pracowników

  Rozwój zespołu oraz jego systematyczne namnażanie wiedzy nierzadko stanowi za jeden z głównych celów pracodawcy. Powiatowe Urzędy Pracy oferują działania, które mają na celu wspomóc finansowo ten krok. Jak z nich skorzystać? Najważniejsze kroki pozyskiwania dofinansowania W Polsce założono tzw. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który dofinansowuje kilkanaście powiatowych urzędów pracy...

  Więcej

  Kiedy jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej i jakie są sankcje za jej brak?

  Na przedsiębiorców coraz częściej nakładany jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej, a liczba transakcji koniecznych do ewidencjonowania transakcji stale rośnie. O ile zmiany te wdrażane są stopniowo, o tyle ich pojawienie się mnoży pytania oraz niejasności. Wśród tych najczęściej zadawanych są min. te dotyczące grupy odbiorczej oraz ewentualnych sankcji. Kto...

  Więcej

  Kto ma prawo do urlopu macierzyńskiego?

  Jak sama nazwa wskazuje – urlop macierzyński kojarzony jest z tytułu zastania matką i przeznaczany jest na poczet opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia. Jest to jednak spore uproszczenie, a brak świadomości komu przysługuje (i kiedy) może wprowadzić w błąd niejednego pracownika. Mając na względzie pytania oraz...

  Więcej

  Ulga dla młodych

  1 sierpnia 2019 rok wszedł tzw. zerowy PIT dla młodych. Ulga ta obowiązuje osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z tytułu pracy (czyli zarówno stosunku pracy jak i stosunku służbowego lub pracy nakładczej), a także –  tytułu umów zlecenia, które zawierają z zleceniodawcami. Co dokładniej...

  Więcej

  Jakie są nowe obowiązki związane z kasą fiskalną?

  W lipcu 2019 roku wprowadzono rozporządzenie pochodzące z dyrektywy Ministerstwa Finansów, który już pięć miesięcy wcześniej zapowiedział zmiany w omawianej poniżej ustawie dotyczącej kas rejestrujących. Mając na uwadze pojawiające się pytania oraz uwzględniając fakt, że rozporządzenie to, od stycznia 2020 roku, obejmuje znaczną grupę przedsiębiorców i pracowników, zdecydowałam się...

  Więcej

  Czy księgowość to to samo co rachunkowość?

  Skojarzenie księgowości i rachunkowości bywa często tożsame. Czy stosowanie tych pojęć jako bliskoznacznych jest błędem? Kiedy stosować owe wyrażenia i jakie są ich role? Na czym polegają różnice? Rachunkowość, a księgowość – czyli dlaczego nie warto mylić tych pojęć? Zdecydowanie księgowość jest inną materią niż rachunkowość. Chociaż oba stosowane...

  Więcej