Blog

Split payment – faktura czy transakcja?

Zacznę od nawiązania czym jest split payment, a jego szczegóły opiszę w dalszej części artykułu. To mechanizm, który ma zapobiegać oszustwom podatkowym, a konkretnie przeciwdziałać nadużyciom oraz nieodprowadzanym podatkom VAT do budżetu państwa. Ustawa dotycząca split payment weszła w życie 1 listopada 2019 roku i nakłada obowiązek na przedsiębiorców w postaci prowadzenia mechanizmu podzielnej płatności. Dotyczy ona zarówno towarów, jak i usług wrażliwych. Jakie to towary? Czy każda transakcja jest objęta split payment?

Split payment – warunki spełnienia

Przede wszystkim system podzielnej płatności dotyczy faktur powyżej 15 tyś. brutto i obejmuje towary i usługi wrażliwe. Co tyczy się następujących wyrobów i zapłaty za:

  • Stal i wyroby stalowe,
  • Paliwa,
  • Folię, stretch,
  • Metale szlachetne (np. złoto, srebro) oraz nieszlachetne (miedź),
  • Złom i różne odpady,
  • Urządzenia elektroniczne (np. tablety, smartfony, konsole),
  • Usługi budowlane,
  • Części i wyposażenie do pojazdów silnikowych,
  • Węgiel i produkty węglowe,
  • Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria

Dokładne zestawienie towarów i usług znajduje się w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

Jeśli wiemy już co jest objęte split payment, warto wyjaśnić kwestie na czym polega ów mechanizm i jakie pozostałe warunki należy spełnić.

Tak jak wspomniałam wyżej, faktura musi być na co najmniej 15 tyś brutto. Kolejny warunek mówi o tym, aby towar lub usługa znajdowała się na wykazie załączonych do ustawy o VAT oraz o tym, aby zarówno sprzedawca, jak i kupujący byli czynnymi podatnikami VAT. System ten obowiązuje tylko w przypadku transakcji pomiędzy firmami. Nie dotyczy relacji firma – osoba prywatna.

Split payment i jego działanie

Jeśli model split payment jest stosowany przez przedsiębiorcę, koniecznością jest posiadanie specjalnego rachunku VAT. Jest to konto bankowe, utworzone przez nasz bank lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, automatycznie przypisane do konta firmowego. Prowadzący działalność gospodarczą nie ma możliwości swobodnego rozporządzania środkami finansowymi znajdującymi się na owym rachunku. Są oczywiście w jego posiadaniu, ale zgromadzony tam kapitał jest przeznaczony do innych celów. Jakich? Przede wszystkim na zapłatę fiskusowi zobowiązań wynikających z tytułu podatku VAT, rozliczenie z kontrahentami w części kwoty VAT, zapłaty podatku dochodowego i innych zobowiązań wobec rządu skarbowego (akcyza, należności celne, odsetki) oraz zapłaty składek ZUS.

Jest możliwość wypłaty tych środków na zwykły rachunek firmowy przypisany do działalności gospodarczej. Wiąże się to ze złożeniem specjalnego wniosku do Urzędu Skarbowego. Wtedy naczelnik podejmuje decyzję czy kapitał zostanie uwolniony z danego rachunku i przekazany na zwykłe konto firmowe. Na rozpatrzenie wniosku przewidziane jest 60 dni.

Wystawiając taką fakturę, należy umieścić adnotację ,,mechanizm podzielnej płatności’’. Podatnik, który ją otrzyma, musi dokonać płatności za pomocą specjalnego komunikatu przelewu dostępnego na swoich rachunku.