Blog

świadczenia socjalne

Świadczenia dla rodziców – 300+, 500+, 1000+

Polityka socjalna państwa związane są z długofalowymi działaniami, które mają zaspokoić potrzeby i problemy społeczeństwa. Celami polityki społecznej są bezpieczeństwo socjalne, inwestycje w człowieka, ład społeczny oraz życie rodzinne. Szczególnie z tym ostatnim związane są świadczenia dla rodziców z tytułu polityki rodzinnej. W dzisiejszym wpisie przedstawię Państwu trzy najważniejsze programy, które mają pomóc naszemu społeczeństwu.

Program 300 Plus – Dobry Start

Jest to szkolna wyprawka, która dotyczy dzieci rozpoczynających rok edukacji. Jest to świadczenie przyznawane raz w roku w wysokości 300 zł. Może ono być wypłacane na każde dziecko do ukończenia 20 roku życia. Wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne. W ich przypadku wsparcie potrwa do 24 roku życia.

Z oferty finansowej od państwa mogą skorzystać także uczniowie szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych. Całość rocznych kosztów Programu 300 Plus wynosi 1,4 miliarda złotych. O to świadczenie starać się mogą osoby bez względu na osiągane dochody.

Wyprawka 300 PLUS – wniosek online dla starających się o wsparcie

Programem 300 PLUS i jego jednorazowym wsparciem objętym może zostać 4,5 miliona uczniów. Aby otrzymać pomoc finansową, należy złożyć wniosek. Kto go może sporządzić? Prawo do dostarczenia wniosku o 300 PLUS mają rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny. W odniesieniu do dzieci z rodzin zastępczych, wniosek o 300 PLUS wypełnia osoba prowadząca dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Dostarczenie wniosków odbywa się drogą elektroniczną – programem usługowym Empatia, bankowością elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a także za pośrednictwem urzędu lub poczty. Ważne jest, aby rodzic dotrzymał ustalonego terminu. Wnioski o 300 PLUS przyjmowane są do 30 listopada.

Program 500 PLUS – wypłata co miesiąc na każde dziecko

Rodzina 500 PLUS to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 złotych. Rodzic otrzymuje je na każde dziecko co miesiąc, przy spełnieniu określonych kryteriów. Ma ona pomóc rodzicom w kwestii pokrycia wydatków, ponoszonych przez nich na wychowanie dziecka. Program 500 + obowiązuje w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Jest to jeden z najważniejszych programów dotyczących polityki socjalnej.

W dniu 1 lipca 2019 weszła w życie nowelizacja ustawy. Wcześniejszy jej zapis dotyczył wsparcia finansowego dla rodziców posiadających drugie i kolejne dziecko. Obecnie świadczenie to przyznawane jest na każde dziecko. Program 500 PLUS ma na celu poprawę sytuacji demograficznej, redukcję ubóstwa wśród najmłodszych oraz inwestycję w rodzinę.

Świadczenie wychowawcze przyznawanie jest dziecku do ukończenia 18 roku życia. Warunkiem przyznania 500 PLUS jest złożenie wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz portalu PUE ZUS, a także drogą tradycyjną – wizyta w urzędzie lub wysłanie wniosku pocztą.

Świadczenie 1000 PLUS – wsparcie dla bezrobotnych matek

Zamienna nazwa świadczenia 1000 PLUS to Kosiniakowe. Pochodzi od jego pomysłodawcy, byłego Ministra Prac i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka – Kamysza. Pomoc finansowa udzielana jest osobom, którym nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – matce lub ojcu dziecka, rodzinie zastępczej, lub opiekunowi faktycznemu. Są to osoby najczęściej zatrudnione na umowy cywilnoprawne, osoby bezrobotne lub studenci.

 Świadczenie wypłacane jest w kwocie 1000 złotych miesięcznie, w zależności od ilości posiadanych dzieci. W przypadku jednego dziecka, czas ten wynosi 52 tygodnie od dnia jego urodzenia. Wniosek można złożyć bezpośrednio w gminie lub przez internet za pomocą portalu Empatia.