Blog

Ulga dla młodych

1 sierpnia 2019 rok wszedł tzw. zerowy PIT dla młodych. Ulga ta obowiązuje osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z tytułu pracy (czyli zarówno stosunku pracy jak i stosunku służbowego lub pracy nakładczej), a także –  tytułu umów zlecenia, które zawierają z zleceniodawcami. Co dokładniej wnosi owa ulga i z czym się ona wiąże?

Dla kogo zerowy PIT?

Rozwijając powyższe informacje – nowa ustawa obowiązuje każdego pracownika przed 26 rokiem życia, który osiąga stałe przychody z tytułu pracy, zarówno tej podejmowanej w ramach umowy o pracę, jak i w ramach umowy cywilno-prawnej (a dokładniej – na zlecenie). Jest to więc szeroka grupa odbiorców, a według statystycznych rozrachunków obejmuje nawet 2 miliony młodych pracowników, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową.

O co chodzi?

Sama ulga obowiązuje w dość jasny sposób. Po pierwsze – podlegają jej przychody z pracy/umowy zlecenie, które nie przekraczają 85 528 zł w danym roku podatkowym. Osoby, które nie przekroczą tego progu zwolnione są z PIT.

Uwaga – jako, że ustawa ta weszła w 8 miesiącu roku 2019, limit zwolnienia wynosi ponad 35 tysięcy złotych (a więc 5/12 limitu rocznego, obowiązującego od sierpnia do końca grudnia).

Co ważne – zwolnienie to obowiązuje niezależnie od liczby umów, a jedynym zapisem, znoszącym ulgę jest przekroczenie progu 85 tysięcy złotych. Po przekroczeniu opisywanego limitu płatnik będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania podatku w wysokości 17%, a po przekroczeniu I progu podatkowego – do odprowadzenia 32% podatku.

O jakich zyskach mowa?

Ulga ta, jak sama nazwa wskazuje, owocuje zyskami wynoszącymi nawet kilka tysięcy złotych. Jak podają statystycy, przeciętny zysk roczny w 2019 roku, wynikający z przeciętnego wynagrodzenia, wyniesie ponad 4 tysiące złotych.

Osiągając miesięcznie 7 tysięcy złotych (a więc uzyskując przychody na pograniczu wspomnianego progu 85 tysięcy), zysk wyniesie ponad 6700 złotych.

A co z ZUS?

Ulga PIT nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS.

Młodzi przedsiębiorcy poza grupą?

Najprościej mówiąc – tak. Ulga „Bez PIT dla młodych” powstała z myślą o osobach zatrudnionych na etacie lub umowie zleceniu, co jest równoznaczne z pominięciem młodych przedsiębiorców, działających w ramach własnej, prowadzonej działalności gospodarczej. Do grupy wykluczonych należą także osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy świadczenia rehabilitacyjne.

Warto również nadmienić, iż z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które zatrudnione są na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie nieprzekraczającej 200zł.