Blog

Ulgi dla nowych firm. Czym jest ulga na start dla przedsiębiorców?

Ulgi dla nowych firm. Czym jest ulga na start dla przedsiębiorców?

Ulga na start dla nowych przedsiębiorców jest niezwykle istotna. Pozwala to na łatwiejszy początek drogi przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Prawach przedsiębiorców ma sprzyjać wprowadzeniu nowych form pomocy i ułatwień dla biznesów, które dopiero rozpoczęły swoją działalność. Ulga na start jest właśnie jedną z nich.

Co to jest ulga na start?

Ulga na start dla przedsiębiorców jest dostępna od 30 kwietnia 2018 roku, kiedy to weszła w życie nowa ustawa. Polega ona na braku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalnych, rentowych i wypadkowych) przez okres pełnych 6 miesięcy. Składki zdrowotne nadal należy opłacać. Zerowy ZUS to rozwiązanie dla młodych przedsiębiorców, wchodzących dopiero ze swoją ofertą na rynek. Jest ułatwieniem, pozwalającym złapać oddech finansowy, który jest szczególnie ważny na samym początku wykonywanej działalności. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą z niej skorzystać pod pewnymi warunkami.

Ulga na start dotyczy:

        
  • Osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną,
        
  • Przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą po raz pierwszy lub została założona ponownie po okresie 60 miesięcy od momentu jej zawieszenia,
  • Przedsiębiorców, którzy nie wykonywali działalności na rzecz byłego pracodawcy w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, kiedy to byli zatrudnieni na etacie i świadczyli czynności, które wchodzą w tematykę wykonywanej działalności,
  • Osób, które nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Warto zaznaczyć, że ulga na start obejmuje tylko osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Osoby współpracujące oraz pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, nie są objęte zwolnieniem z opłacania za nich ubezpieczeń społecznych.

Darmowy ZUS dla nowych firm – dodatkowe informacje

Co w przypadku, gdy okres niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne przestanie obowiązywać po 6 miesiącach? Przedsiębiorcy przysługuje wtedy 2 – letni okres preferencyjnych składek ZUS. Są to zryczałtowane składki na ubezpieczenie społeczne i nie zależą od dochodu. Następnie można skorzystać z małego ZUS’u plus, warunkiem jest nie przekraczalny przychód maksymalnie 120 tys. zł za poprzedni rok. Dzięki temu, nowy przedsiębiorca może liczyć nawet na 3 lata stawek składek na ubezpieczenie społeczne, które są proporcjonalne do uzyskanego przychodu.

Należy pamiętać, że w okresie 6 miesięcy od korzystania z ulgi na start, przedsiębiorca nie otrzyma zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku lub odszkodowania w razie wypadku.

Wadą, dla niektórych, może być fakt, że brak uiszczania składek emerytalnych i rentowych przez 6 miesięcy, spowoduje, że wysokość emerytury lub renty może być niższa. Na dodatek wydłuża się czas oczekiwania na świadczenia chorobowe. Prawo do ich otrzymywania nabywamy po okresie 3 miesięcy opłacania składek chorobowych. Zatem dopiero po 9 miesiącach będziemy mieli możliwość ubiegania się o to świadczenie.