Blog

umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest zawierana na czas określony. Jest ona podpisana pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem w czasie, gdy jego nieobecność jest usprawiedliwiona na przykład długą chorobą, urlopem macierzyńskim, wychowawczym czy urlopem bezpłatnym. Na czym polega taka umowa i jakie prawa  przysługują obu stronom?

Umowa na zastępstwo – ile trwa, jakie są warunki zatrudnienia?

Jest to opłacalna forma zawarcia umowy z nowym pracownikiem. Dzięki temu w przedsiębiorstwie może zostać zachowana ciągłość pracy na danym stanowisku. Nie ma odrębnych przepisów, które regulują umowę na zastępstwo. Jest ona uznawana za umowę o pracę na czas określony.

Elementy umowy na zastępstwo mają określoną strukturę. Przede wszystkim, pracownik, który jest zatrudniany na podstawie takiej umowy, musi zacząć pracę na tym samym stanowisku i realizować taki sam charakter pracy, jak osoba, którą zastępuje.

W Kodeksie pracy jest zaznaczone, że podobnie jak w przypadku zwykłych umów o pracę, powinny zostać zamieszczone takie elementy jak:

  • Kto jest stroną umowy,
  • Wysokość wynagrodzenia pracownika,
  • Rodzaj i miejsce wykonywania przez niego pracy,
  • Na jaki wymiar czasu został zatrudniony,
  • Termin obowiązywania umowy na zastępstwo,
  • Powód zatrudnienia.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo jest taki sam jak w umowach o pracę. W przypadku, gdy pracodawca zechce przedłużyć taką umowę, na przykład z powodu przeciągającej się choroby zastępowanego pracownika, może to zrobić bez limitu.

W treści umowy na zastępstwo powinno zostać zawarte, w jakim okresie będzie obowiązywał stosunek pracy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. O ile w sytuacji, gdy jest to urlop macierzyński, którego czas jest określony w przepisach, to inaczej wygląda w przypadku przedłużającej się choroby. Wtedy najczęściej stosowany jest zapis, że umowa trwa na czas nieobecności pracownika, którego zastępujemy.

Umowa na zastępstwo – decyzja dobra czy zła?

Zalety są po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Jednym z głównych powodów, tak jak już wspomniałam wcześniej, jest fakt, że zachowana zostaje ciągłość pracy w firmie. Kolejnym aspektem przemawiającym za taką umową jest jej automatyczne rozwiązanie, gdy pracownik zastępowany wróci na swoje stanowisko po okresie nieobecności. Nieskończona ilość umów na zastępstwo zawierana z danym pracownikiem nie ponosi do odpowiedzialności pracodawcy, aby trzecia, kolejna już umowa, była na czas nieokreślony tak, jak w przypadku zwykłych umów o pracę. Zaletą jest również fakt, iż wynagrodzenie nie musi być takie same, jak osoby zastępowanej. Mimo wykonywania tych samych czynności.

Do wad zaliczyć należy fakt, że koszty takich umów musi ponosić pracodawca, decydując się na zatrudnienie pracownika na umowę na zastępstwo. Są takie same, jak w przypadku normalnych umów o pracę i dotyczą składek zdrowotnych czy społecznych. Pracownikowi przysługuje również prawo do urlopu.

Leave a reply