Blog

urlop ojcowski

Urlop ojcowski

Narodziny dziecka to jeden z najważniejszych dni w życiu mężczyzny. Z punktu widzenia prawnego, świeżo upieczonemu tacie przysługuje świadczenie z tego powodu. Co ważne, urlop ojcowski przypada w udziale ojcu biologicznemu, jak i adopcyjnemu. Jakie są wymogi przyznania takiego urlopu i co zrobić, aby z niego skorzystać?

Urlop ojcowski – kiedy można i jak długo trwa?

Powołując się na art. 182³ §1, który stwierdza, że: Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej niż:

  1. Do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  2. Do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski może zostać wykorzystany na dwa sposoby. Skorzystać z niego można od razu w postaci 14 dni lub podzielić na dwie części – każda po 7 dni, obejmując zarówno soboty, jak i niedzielę. Urlop jest przyznawany niezależnie od tego, czy związek obu partnerów jest sformalizowany. Jeśli nie zostanie w tym czasie wykorzystany, prawo do dni wolnych przepada.

Pod uwagę należy również wziąć fakt, że urlop ojcowski przysługuje ojcu dziecka, który jest zatrudniony na umowę u pracę oraz posiada ubezpieczenie społeczne. Niestety nie mają do niego prawa ci, którzy posiadają umowę cywilnoprawną lub prowadzą własną działalność gospodarczą. 

Warto tutaj wspomnieć, że urlop ojcowski często jest mylony z urlopem tacierzyńskim. Ten drugi jest związany bezpośrednio z urlopem macierzyńskim, który przysługuje kobiecie po urodzeniu dziecka. Matka może z niego zrezygnować i wrócić do pracy pod warunkiem, że nowo narodzonym dzieckiem zaopiekuje się tata, a wymiar tego urlopu określają odrębne przepisy.

Wniosek o urlop ojcowski – co powinien zawierać?

Urlop ojcowski jest tylko przyznawany, gdy sam pracownik złoży odpowiedni wniosek. Istotne jest, aby taki dokument trafił do pracodawcy nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Zawarte powinny zostać w nim taki informacje jak:

  • Nasze dane – pracownika,
  • Dane pracodawcy,
  • Miejscowość i data złożenia wniosku,
  • Uzasadnienie prośby o udzielenie urlopu,
  • Dane dziecka (w tym datę jego urodzenia)
  • Wymiar urlopu (datę jego rozpoczęcia i zakończenia)
  • Podpis osoby składającej wniosek.

Pracodawca nie ma możliwości odrzucenia prośby pracownika o urlop ojcowski – odrzucenie to jest niezgodne z prawem. W sytuacji, gdy pracownik przebywa na takim zwolnieniu, przysługuje mu korzystanie z zasiłku macierzyńskiego, który wynosi 100 procent podstawy zasiłku i jest on regulowany przez pracodawcę lub ZUS.

Na sam koniec posłużę się przykładem. Panu Piotrowi urodziło się dziecko 1 lipca 2018 roku. Stosowny wniosek złożył swojemu pracodawcy dnia 22 czerwca 2020 roku. Z racji tego, że nie minęły jeszcze 24 miesiące od narodzin dziecka, pracodawca zgodził się na urlop 14 dniowy. Będzie on trwał od 23 czerwca do 7 lipca 2020 roku.

Leave a reply