Blog

vat-czy-ryczałt

Vat czy ryczałt. Co wybrać?

W tym wpisie chciałabym poruszyć temat podatku VAT i ryczałtu. Wyjaśnić czym są oraz dlaczego jedno nie wyklucza drugiego. Jakie są zalety i wady obu form podatków, a także kiedy z tych podatków można korzystać. To bardzo ważne kwestie, które warto wiedzieć jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej o tym w dalszej części artykułu. Zapraszam.

Co to jest ryczałt?

Zacznijmy od definicji i charakterystyki ryczałtu. Jest to jeden z rodzajów podatku dochodowego, obok podatku na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatku liniowego oraz karty podatkowej. Nie jest ona jednak przeznaczony dla każdego przedsiębiorstwa. Szarzej opisane jest to w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Opodatkowania w formie ryczałtu, według ustawy, nie stosuje się do:

  • aptek,
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł,
  • dla tych, co podjęli się wykonywania działalności w roku podatkowym po zmianie działalności oraz samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem.

Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem działalności, warto zajrzeć do przepisów i dokładnie się im przyjrzeć. Osiągane przychody przez przedsiębiorstwo są opodatkowane różnymi stawkami, które zależą od formy prowadzenia działalności. Jest to odpowiednio 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%.

Przejdźmy zatem do wad i zalet rozliczania się w formie ryczałtu. Jak możemy zauważyć, jednym z najważniejszych plusów będą niskie stawki podatkowe, które mogą być nawet o kilkanaście procent niższe, niż podstawowa, osiemnastoprocentowa skala podatkowa lub podatku liniowego, który wynosi 19%. Zaletą ryczałtu ewidencjonowanego jest również to, że mamy do czynienia z ograniczoną ilością dokumentacji podatkowych i brak obowiązku comiesięcznych deklaracji podatkowych.

A wady? Zaliczyć możemy do nich to, że ta forma opodatkowania nie jest dostępna dla wszystkich, nie mamy możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz braku skorzystania z ulg podatkowych.

Czym jest VAT?

Podatkiem VAT jest podatek od towarów i usług i nie ma nic wspólnego z ryczałtem. Podczas zakładania działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany jest podjąć decyzję, czy będzie czynnym podatnikiem VAT, czy skorzysta ze zwolnienia z VAT. Mamy tutaj do czynienia z dwiema stawkami – 18% oraz 32%. W tym celu warto zapoznać się z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, gdzie znajdziemy informację na temat tego, kto może skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Zaletą bycia czynnym podatnikiem VAT jest to, że opłaca się to w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo dokonuje sprzedaży towarów lub usług podmiotom, które także są czynnymi podatnikami VAT. Połączenie formy rozliczenia ryczałtem i bycia czynnym płatnikiem polega na tym, że przedsiębiorca płaci stały podatek od swoich przychodów, ale również podatek VAT.