Blog

wyposażenie stanowiska pracy - 3 najważniejsze informacje

Wyposażenie stanowiska pracy – 3 najważniejsze informacje

Prawidłowa organizacja pracy oraz wyposażenie stanowiska powinno być dostosowane do  potrzeb pracownika. Jest to przepis, który widnieje w ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy. Dodatkowo należycie wyposażone stanowisko pracy dla pracownika może wpływać na jego efektywność. Jaki jest zakres obowiązków pracodawcy przy organizacji stanowiska pracy? Czym jest ergonomia pracy i czy można uzyskać dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy? O tym w dzisiejszym wpisie. Zapraszam do lektury.

Opis stanowiska pracy – na co zwracać uwagę?

Elementy opisu stanowiska pracy zawierają kilka podstawowych wytycznych, które należy uwzględnić przy planowaniu wyposażenia stanowiska pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Kodeksie pracy. Jeden z artykułów określa starannie jak powinno zostać wyposażone stanowisko pracy z monitorami ekranowymi:

  • Wyposażenie podstawowe– monitor ekranowy, klawiatura lub inne urządzenie wejściowe, jednostkę centralną lub stację dyskietek,
  • Wyposażenie dodatkowe – drukarkę, skaner, mysz, trackball,
  • Wyposażenie pomocnicze – stół, krzesło, uchwyt na dokument, podnóżek.

W artykule dalej mowa jest o obowiązkach pracodawcy: Pracodawca jest obowiązane organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii… oraz pracodawca obowiązany jest do przeprowadzania na stanowiskach pracy oceny warunków pracy w aspekcie: organizacji pracy stanowisk, stanu elementów wyposażenia, obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo – szkieletowego pracowników, obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi oraz obciążenia psychicznego…

Szczegółowe informacje na temat ustawienia monitora, wysokość biurka czy oświetlenia znajdą Państwo w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co to jest ergonomia pracy? Dowiedź się jakie powinno być ergonomiczne stanowisko pracy

Ergonomia pracy to stworzenie odpowiednich warunków dostosowanych do możliwości psychofizycznych naszego pracownika. Jest to wygodne krzesło, podnóżek, biurko ulokowane na odpowiedniej wysokości oraz ustawienie monitora i dobre oświetlenie. Istotne jest, aby wszystkie te elementy były zgodne z wytycznymi. Praca przy biurku i spędzanie od kilku do kilkunastu godzin w pozycji siedzącej sprawia, że jest to niebezpieczne dla naszego zdrowia. Pracodawcy powinni zwrócić na to szczególną uwagę, a pojęcie ergonomii nie może być dla nich obce. Cele ergonomii są znane – dbanie o zdrowie pracowników.

Ergonomiczne stanowisko pracy przy komputerze – opis

Ergonomia pracy przy komputerze zawiera informacje na temat krzesła, biurka, podnóżka, ułożenia rąk oraz prawidłowego ustawienia monitora. Pokrótce opiszę Państwu każde z nich:

  • Krzesło – powinno być wyposażone w regulację wysokości – prawidłowa wysokość to 40 – 50 cm od podłogi – oraz regulację oparcia i pochylenia oparcia,
  • Podnóżek – musi być ustawiony pod kątem 15°
  • Biurko – powinno być szerokie i głębokie, a elementy wyposażenia w odpowiedniej odległości od siebie,
  • Monitor – odległość od oczu powinna wynosić od 40 – 75 cm a kąt obserwacji ekranu od 20° – 50°

Ergonomia w biurze i jej zasady powinny być przestrzegane przez pracodawców i stosowane przez pracowników, którzy wykonują taki charakter pracy.

Dofinansowanie do wyposażenia stanowiska pracy

Pracodawcy mogą składać wnioski o wyposażenie stanowiska pracy. Każdy przedsiębiorca może postarać się o dofinansowanie na doposażenie stanowiska pracy lub dofinansowanie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej z powiatowego urzędu pracy. Szczegóły w jaki sposób przebiega refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, znajdą Państwo na stronie internetowej Państwa urzędu pracy.

Leave a reply