Blog

zatrudnienie pracownika tymczasowego

Zatrudnienie pracownika tymczasowego

Szukając odpowiedniego pracownika do swojej firmy przedsiębiorcy decydują się na różne metody poszukiwań. Ogłoszenia na portalach dotyczących poszukiwania pracy, poprzez programy poleceń pracowniczych, po zgłoszenia w agencjach pracy, które posiadają w swojej bazie odpowiedniego kandydata. Jak wygląda z perspektywy pracodawcy zatrudnienie pracownika tymczasowego i co rozumie się poprzez to określenie?

Praca tymczasowa – co to jest?

Według ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, praca tymczasowa jest określana w art. 2 jako: Wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika , przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

 • O charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
 • Których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe albo,
 • Których wykonanie należy do obowiązków pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. 

Nie każdy rodzaj pracy może wykonywać pracownik tymczasowy. Wyszczególnione jest to dalej w artykule 8 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w której czytamy, że zakres prac nie może zostać powierzony na rzecz pracownika w sytuacji:

 • Szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237¹⁵ Kodeksu pracy,
 • Na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku,
 • Tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego (…)
 • Wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przeznaczone do obezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej.

Agencja pracy tymczasowej, a pracodawca

Decydując się na współpracę z agencją tymczasową pracodawca zawiera na piśmie kilka obowiązków, które obie strony muszą zawrzeć w umowie, mianowicie:

 1. Jaki rodzaj pracy ma być wykonywany przez pracownika tymczasowego,
 2. Pracodawca określa wymagania kwalifikacyjne do wykonywanej pracy,
 3. Szacowany okres wykonywania pracy,
 4. Wymiar czasu pracy pracownika,
 5. Miejsce wykonywania pracy tymczasowej

Oprócz tych kilku podstawowych informacji, które muszą zostać umieszczone na umowie pomiędzy agencją pracy tymczasowej, istotne jest, aby znalazły się też szczegóły dotyczące:

 1. Wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez pracownika tymczasowego,
 2. Informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. Brak przeciwskazań uniemożliwiających zatrudnienie pracownika tymczasowego w związku ze zwolnieniem pracownika w okresie ostatnich 3 miesięcy. Szczegóły w artykule 8 pkt 3.

Korzyści jakie może otrzymać pracodawca decydując się na współpracę z agencją pracy tymczasowej jest kilka. Najważniejsze, które warto wyróżnić to:

 • Większość obowiązków formalnych w kwestii zatrudnienia jest po stronie agencji pracy,
 • Oszczędność czasu związana z brakiem przeprowadzania rekrutacji. Agencji pracy wyznacza się jedynie kryteria wyboru,
 • Brak obowiązku wypłaty odprawy przy likwidacji stanowiska,
 • W razie wyrządzenia jakieś szkody pracownikowi tymczasowemu podczas wykonywania pracy, odszkodowanie wypłaca agencja pracy tymczasowej,
 • Sposobność szybkiego zwolnienia pracownika nie podając konkretnej przyczyny,
 • Obowiązki wynikające z RODO są po stronie agencji pracy

Leave a reply