Blog

Czy faktura VAT musi być podpisana?

Faktura VAT to dokument, który poświadcza sprzedaż towarów i usług dla firm oraz osób fizycznych. Dzięki temu daje to sposobność odliczenia podatku i zachowania zasady neutralności VAT, dzięki któremu możemy uzyskać zwrot nadwyżki podatku. Faktury wystawia sprzedający swój towar lub usługę i powinny być sporządzone w dwóch egzemplarzach. Nabywca może domagać się otrzymania faktury przez okres 3 miesięcy, licząc od momentu otrzymania towaru lub usługi. Istnieje również sytuacja, gdy jest ona sporządzana przez kupującego, dzieje się tak w przypadku rolników bądź firmę, która jest do tego upoważniona przez sprzedawcę.

W jakim czasie musimy wystawić fakturę?

Do 15 dnia miesiąca, po którym została zrealizowana sprzedaż, należy przygotować fakturę jeszcze przed dokonaniem sprzedaży. Następnie należy ją dostarczyć kupującemu maksymalnie do 30 dni przed doręczeniem danego produktu lub zrealizowaniu usługi.

Istnieją przypadki, w których termin wystawienia faktury może ulec zmianie:

 • Usługi budowlane/budowlano montażowe – w tym przypadku faktura powinna być wystawiona 30 dnia po wykonanej usłudze
 • Dostawa książek drukowanych – termin wystawienia faktury obowiązuje od dnia przekazania towaru i wynosi 60 dni
 • 90 dnia po wykonanej czynności dotyczących drukowania książek
 • Czas wystawienia faktury dotyczącym dostaw energii elektrycznej, chłodniczej lub cieplnej, gazu oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, dzierżawy, najmu lub leasingu lub usług, które mają podobny charakter upływa z terminem płatności

Faktura VAT – co powinna zawierać?

Poprawnie wystawiona faktura powinna zostać sporządzona według ogólnie przyjętych zasad w należytym terminie i zawierać odpowiednie dane:

 • Miejsce oraz datę wystawienia
 • Imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy oraz ich adresy
 • Numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy
 • Datę sprzedaży lub dostarczenia usługi
 • Nazwę, rodzaj towaru lub usługi
 • Ilość w postaci liczbowej doręczenia towaru lub obszaru wykonanych usług
 • Cenę jednostkową netto towaru lub usługi
 • Wartość sprzedaży netto
 • Wartość podatku
 • Sumę wartości netto
 • Kwotę podatku
 • Wartość łączną do zapłaty

Czy na Fakturze VAT musi być podpis?

Nie. Faktura, która została wystawiona bez podpisu jest sporządzona prawidłowo, w sytuacji, gdy wszystkie powyższe dane zostały w niej zawarte zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy VAT. Podatnik nie ma w obowiązku podpisać faktury lub umieszczania na nich pieczątek. Przedsiębiorcy decydują się na podpisanie faktury w celu zapewnienia sobie wiarygodności. Przydaje się to, gdy wystawca skieruje sprawę do Sądu z powodu niezapłaconej faktur.

Osobna sprawa dotyczy faktur korygujących in minus, gdzie sprzedawca zobowiązany jest otrzymać potwierdzenie odbioru faktury przez kupującego, z wyłączeniem eksportu towarów, dostawy mediów oraz towarów, gdzie miejsce opodatkowania jest poza Polską.