Usługi księgowe Wrocław – Oferta

Przykładowe usługi księgowe Biura Rachunkowego Edyty Cyburt

Do każdego z moich klientów podchodzę indywidualnie, świadcząc usługę kompleksową, zależną od potrzeb i oczekiwań Klienta. Obecnie w mojej ofercie znajdują się usługi księgowe z zakresu między innymi:

Prowadzenie Księgi Przychodu I Rozchodu

Rejestrowanie przychodów, wydatków oraz zakupów dokonywanych przez przedsiębiorstwa.

KPiR Wrocław, w szybkim tłumaczeniu, to Książka Przychodów i Rozchodów, których prowadzenie leży w obowiązku każdego przedsiębiorstwa. Wyliczenie to obejmuje dokładną sumę przychodów i kosztów, których procentowa różnica oznacza kwotę odprowadzanego podatku. Forma rozliczania się z podatków, w postaci książki przychodów i rozchodów Wrocław, to jedna z najczęściej wybieranych i najpopularniejszych ewidencji księgowych.

Tego typu działania wymagają skrupulatności, dokładnej adnotacji wszystkich przychodów, zakupów towarów handlowych, a także naliczania wydatków w postaci np. wynagrodzeń.

Obowiązek prowadzenia KPiR obejmuje zatem zarówno osoby fizyczne, jak i spółki partnerskie, spółki cywilne i jawne, a także wszystkich tych, których działalność oparta jest o tzw. umowy agencyjne.

Księgowość małych firm - dowiedz się więcej o usłudze

Prowadzenie Ksiąg Handlowych Wrocław

Zwane również pełną księgowością, dowody księgowe, prowadzone w sposób skrupulatny i bezbłędny.

Od 1994 roku nałożony został obowiązek tworzenia i prowadzenia tzw. Ksiąg Handlowych.  Księgi Handlowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych, ujętych w odpowiednim, chronologicznym porządku.

Oznacza to iż w jej skład księgi handlowej wchodzą każde operacje przedsiębiorstwa, również z wszelkimi operacjami finansowymi. Usługa ta ciąży na obowiązku min. kapitałowych spółek oraz spółek osobowych prawa handlowego. Tworzone w ofercie sprawozdania finansowe złożone są  zarówno z całego bilansu oraz pełnego rachunku zysków i strat.

Dodatkowo, zaoferować mogę pełen monitoring – głównie za pomocą sporządzanych bilansów otwarcia  oraz opracowanej polityki rachunkowości dla firm.

Pełna księgowość spółki - dowiedz się więcej o usłudze

Kalkulacje i rozliczenia podatkowe

Przygotowywanie kalkulacji PIT, CIT, VAT.

Sporządzanie niezbędnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, zgodnie z narzuconym kalendarzem podatnika.

  1. Rozliczenie PIT Wrocław

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. Personal Income Tax). Występuje jako rozliczenie podatkowe za dany rok, uwzględniając przy tym uzyskane, łączne dochody. Pod mianem wszystkich dochodów rozumie się – wynagrodzenia za stosunek pracy, emerytury, renty, zasiłki czy zarobki wynikające z własnej działalności gospodarczej.

  1. Rozliczenie CIT Wrocław

Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

  1. Rozliczenie VAT Wrocław

Podatek rozliczany od towarów i usług, naliczany od każdej transakcji dokonywanej ze strony sprzedawcy i konsumenta.

Sporządzanie sprawozdań GUS

Pomoc w zakresie tworzenia i składania sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny.

Stworzenie poprawnych sprawozdań statystycznych i dostarczenie ich do GUS leży w obowiązku każdego przedsiębiorcy. Obowiązek ten wynika z nakazu, nałożonego przez ustawę dotyczącą statystyki publicznej i obejmuje zarówno osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne.

Wiąże to koniecznością przekazywania systematycznych (lub okresowych) informacji, w których zawarte są dane statystyczne dotyczące prowadzonej spółki. Trudnością w takich działaniach są ponaglające terminy, oraz sztywna metodologia, nakreślona przez Główny Urząd Statystyczny.

Przygotowanie sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego to zadanie trudne, czasochłonne i stosunkowo rzadko podejmowane przez Biura Rachunkowe.

W zakresie swoich usług księgowych, proponuje sporządzanie takiego sprawozdania GUS Wrocław, udzielając przy tym niezbędnej pomocy i w razie potrzeby – konsultacji.

Prowadzenie Kadr i Płac

Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, obsługa rachunków cywilno-prawnych, rejestracja pracownika do ZUS i wiele innych.

Pod szerokim rozumieniem kadr i płac rozumie się wszystkie działania związane z doradztwem w sprawach pracowniczych.

W ramach konkretnych działań prowadzenia kadr, wymienić możemy min. przygotowywanie sprawozdań statystycznych, pełnej dokumentacji kadrowej oraz monitorowania terminów związanych z pracownikami.

W przypadku działań z zakresu płac – sporządzanie deklaracji PIT, naliczanie składek na ubezpieczenia oraz obsługę rachunków do umów zlecenia i umów o dzieło.

Kadry i Płace - dowiedz się więcej o usłudze

Pozostałe usługi księgowe

Powyższe usługi księgowe to zaledwie fragment działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy, niezależnie od tego czy mowa o małej działalności gospodarczej, czy spółce.

Z tego też względu świadczone przeze mnie usługi księgowe mają charakter KOMPLEKSOWY. W ramach współpracy podejmuję wszelkie niezbędne czynności, jak na przykład kontakt w imieniu klienta z ZUSem, czy Urzędem Skarbowym.

Jeśli potrzebujesz indywidualnie dobranej usługi księgowej, zapraszam do kontaktu. Od 15 lat obsługuję firmy zarówno z segmentu MŚP, jak i międzynarodowe spółki, budując z nimi partnerską relację opartą na skrupulatnej pracy, zaufaniu oraz miłym, bieżącym kontakcie.

Skontaktuj się ze mną i zapytaj o indywidualnie dobraną usługę

Potrzebujesz usługi księgowej?Skontaktuj się ze mną