Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania pozyskanych danych osobowych.

Administratorem pozyskanych od użytkowników Serwisu danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Edyta Cyburt z siedzibą przy ul. Rogowskiej 126/21 we Wrocławiu.

Udzielone informacje osobowe traktowane są jako poufne, a ich ochrona odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Pliki cookies

Witryna www.ec-biuro-rachunkowe.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis Internetowy w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

Serwis wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

Wykorzystywanie plików cookies odbywa się za zgodą Użytkownika. Zgoda ta wyrażana jest poprzez korzystanie z Witryny (tj. pozostanie na stronie internetowej) bez wcześniejszej zmiany ustawień przeglądarki.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Serwis Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na witrynę.

Niektóre podstrony w ramach witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

3. Informacje zbierane podczas korzystania z formularzy kontaktowych

Serwis Internetowy będzie zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dobrowolnego zapytania ofertowego lub chęci kontaktu poprzez witrynę:

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania oraz ukształtowania treści umowy.

Każda osoba ma prawo do:

Usunięcie danych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do przekazania danych. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4. Bezpieczeństwo

Serwis Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności dane podane w witrynie i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Serwis Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie.

Stosujemy wiele środków bezpieczeństwa w celu zachowania poufności danych osobowych. Podczas wprowadzania poufnych informacji, informacje te przesyłane są za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie są szyfrowane w bazie danych firmy. Baza danych jest wykorzystywana tylko przez specjalnie w tym celu wykwalifikowany personel.

5. Statystyki witryny

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

6. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@ec-biuro-rachunkowe.pl.

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.