Archives

  Księgowość dla fundacji i stowarzyszeń

  Zarówno stowarzyszenia, jak i fundacje mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, tworzonych na ogólnych zasadach rachunkowości. Na potrzeby definicji możemy nazywać je dobrowolnymi, samorządnymi zrzeszeniami, ze ściśle określonymi celami, programami i strukturami organizacyjnymi. Obecnie stowarzyszenia dzielą się na zarejestrowane, które podlegają obowiązkowej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niezarejestrowane, bez...

  Więcej
  Kadry i płace Wrocław

  Kadry i płace Wrocław

  Prowadzenie kadr wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy z zakresu min. Kodeksu Pracy, ale i ogromu czasu, który poświęcić musimy na każdego pracownika. Kadry i płace to filar niezbędny w każdym przedsiębiorstwie, odpowiedzialny min. za zatrudnianie, wydawanie zaświadczeń, zwolnień i urlopów.  Zakres prac administracyjnych obejmuje zarówno obszar kadr, takich jak...

  Więcej
  Księgowość spółek Wrocław

  Księgowość spółek Wrocław

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości, zawartą w 1994 roku, księgowość powinna być prowadzona w sposób skrupulatny i dokładny, tak, by <strong>ewidencja wykazywała przepływ całej gotówki</strong>. Dodatkowo, każda spółka, powinna wykazywać roczne sprawozdania finansowe. Istotne kroki wiążą się z ogromną odpowiedzialnością oraz nakładem czasu i pracy (...). Uproszczona księgowość spółki dotyczy...

  Więcej
  Księgowość dla działalności gospodarczej Wrocław

  Księgowość działalności gospodarczej Wrocław

  Pod nazwą działalności gospodarczej, w myśl ustawy, rozumiemy wszelkie działalności zarobkowe, których zachowana jest ciągłość i pełne zorganizowanie. W sytuacji, w której firmy posiadają w swojej ofercie szeroki zakres świadczonych usług i bogaty katalog odbiorców, warto podjąć decyzję o wsparciu ze strony księgowej. Taka pomoc nie tylko ułatwi działania,...

  Więcej