Księgowość dla fundacji i stowarzyszeń

Kontakt

  • ul. Rogowska 126/21 Wrocław   Spotkania odbywają się przy ul. Bolesławieckiej 7A we Wrocławiu po wcześniejszym umówieniu się.
  • (+48) 794-974-575
  • e.cyburt@ec-biuro-rachunkowe.pl

Zarówno stowarzyszenia, jak i fundacje mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, tworzonych na ogólnych zasadach rachunkowości. Na potrzeby definicji możemy nazywać je dobrowolnymi, samorządnymi zrzeszeniami, ze ściśle określonymi celami, programami i strukturami organizacyjnymi.

Obecnie stowarzyszenia dzielą się na zarejestrowane, które podlegają obowiązkowej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niezarejestrowane, bez osobowości prawnej. Wszystkie stowarzyszenia – zarówno pierwsze jak i drugie – zobligowane są do powadzenia księgowości, również wtedy, gdy przychody oparte są na składkach członkowskich. Dlaczego? Dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie min. rejestrować wydarzenia finansowe, nie ujmując przy tym obowiązujących przepisów. Księgowość dla fundacji działa analogicznie.

OPP I PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla stowarzyszeń czy fundacji nie różni się od prowadzenia ksiąg przez inne organizacje. Jednakże, w przypadku OPP należy pochylić się szczególnie nad wydzielonymi środkami z 1% – głównie ze względu na ustawę, mówiącą o konieczności wydzielenia przychodów i środków wydanych w ramach tejże kwoty. Ponadto, w księgach warto wyodrębnić nieodpłatną i odpłatną część działalności.

OPP, mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego, co w nomenklaturze nazywa się często bilansem. To w nim oprócz rachunków wyników, spisywane są też wszelkie informacje dodatkowe. Wraz z nim, pozostałym NGO, zaleca się przygotowanie sprawozdań merytorycznych, które nie są obowiązkowe, ale pomagają uzyskać np. niezbędną dotację. Co roku, usługi księgowe dla organizacji pożytku publicznego, wysyłają zebrane dokumenty do urzędu skarbowego.

KSIĘGOWOŚĆ DLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ

ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FUNDACJI I OPP

  • prowadzenie odpowiedniej formy ewidencji – w tym pełna księgowość, księgowość uproszczona oraz uproszczona ewidencja przychodów i rozchodów;
  • identyfikacja obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych;
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych;
  • rozliczenia z ZUS;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • sporządzanie sprawozdań merytorycznych;

Jeśli jesteś właścicielem NGO i chcesz w spokoju rozszerzać swoją działalność, wpływając na min. świadomość społeczeństwa – jesteś w dobrym miejscu.
Zapraszam do kontaktu i spotkań na terenie Wrocławia.