Sprawy kadrowo-płacowe

  wypowiedzenie

  Forma i treść wypowiedzenia

  Wypowiedzenie umowy może być zarówno ze strony pracownika lub pracodawcy. Zawarte są w nim określone punkty, m.in. okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony. Zgodnie z prawem pracy, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zostać dostarczone do drugiej strony w formie pisemnej, zawierającym własny, odręczny podpis....

  Więcej
  świadczenia socjalne

  Świadczenia dla rodziców – 300+, 500+, 1000+

  Polityka socjalna państwa związane są z długofalowymi działaniami, które mają zaspokoić potrzeby i problemy społeczeństwa. Celami polityki społecznej są bezpieczeństwo socjalne, inwestycje w człowieka, ład społeczny oraz życie rodzinne. Szczególnie z tym ostatnim związane są świadczenia dla rodziców z tytułu polityki rodzinnej. W dzisiejszym wpisie przedstawię Państwu trzy najważniejsze...

  Więcej
  emerytura 4+

  Emerytura 4+

  Emerytury dla matek to projekt przygotowany przez partię rządzącą i ogłoszony na początku stycznia 2019 roku. Jest to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które ma zapewnić środki konieczne do utrzymania dla osób rezygnujących z pracy zawodowej, w celu wychowania dzieci. Projekt Mama Cztery Plus, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy tych matek,...

  Więcej
  pracownik wspomagający

  Zatrudnienie pracownika wspomagającego

  Rynek zmienia się dynamicznie. Przedsiębiorstwa, które szukają pracowników nie zamykają się na osoby, które posiadają konkretne umiejętności. Rośnie odsetek firm zaangażowanych społecznie. Możemy zauważyć stopniowy wzrost zainteresowania pracownikami niepełnosprawnymi. Pracodawca, który zatrudni takiego pracownika, może liczyć na szereg korzyści i form wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednym...

  Więcej
  księgowanie prezentów świątecznych

  Księgowanie prezentów świątecznych

  Podczas okresu świątecznego, nie tylko otrzymujemy prezenty od najbliższych, ale i od pracodawcy, np. na wigilii pracowniczej. Paczki świąteczne w zakładach pracy to powszechne zjawisko. Te, sfinansowane ze środków obrotowych, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Czy przedsiębiorca, który zakupił drobne prezenty w postaci bonów, paczek lub kart...

  Więcej
  o czym należy pamiętać zwalniając pracownika?

  O czym należy pamiętać zwalniając pracownika?

  Zwolnienie z pracy jest to ciężka decyzja dla pracodawcy jak i pracownika. Jeśli zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy zostało wykonane przez pracodawcę, to zapewne ma to swoje uzasadnienie. Zwolniony z pracy pracownik zmuszony jest do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Jak zwolnić pracownika tak, aby było to zgodne z prawem?...

  Więcej
  ile urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwać pracownikowi w 2020 roku?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwać pracownikowi w 2020 roku?

  Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Jego wymiar uzależniony jest od stażu pracy, do którego wlicza się również okres edukacji. Gorący okres urlopowy wiąże się z tym, że pracodawcy mają ból głowy ze stworzeniem planów urlopowych i ułożeniem pracy, aby nie zaszkodzić firmie. Jako, że nadal...

  Więcej
  różnica między urlopem a zasiłkiem macierzyńskim

  Różnica między urlopem, a zasiłkiem macierzyńskim

  W dzisiejszym wpisie chciałabym poruszyć temat urlopu macierzyńskiego i przysługującego zasiłku. Odpowiem Państwu na nurtujące pytania z tego zakresu. Jaka jest różnica pomiędzy urlopem, a zasiłkiem macierzyńskim? Kto płaci za urlop macierzyński? Wyjaśnię, czy istnieje okres ochronny po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Zapraszam do lektury. Dla kogo urlop macierzyński?...

  Więcej
  rodzaje urlopów

  Rodzaje urlopów

  Zatrudnionym pracownikom na umowy o pracę przysługuje urlop. Typy urlopów występują pod różnymi postaciami i ich rodzaj zależy od okoliczności. Poza urlopem wypoczynkowym, który omówiłam w poprzednim wpisie, istnieje jeszcze kilka warunków, które należy spełnić, aby dni wolne nazwać urlopem. Jakie urlopy przysługują pracownikowi? Poznajmy rodzaje urlopów i ich...

  Więcej
  jak pójść na urlop?

  Jak pójść na urlop?

  Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Zatrudniony ma prawo co roku do określonej w polskim prawie liczby dni wolnych. Wymiar urlopu, który przypada w udziale pracownikowi, zawarty jest w Kodeksie Pracy i w nim są zwarte szczegółowe informacje zaległego urlopu, jego trwania i...

  Więcej