Sprawy kadrowo-płacowe

  wynagrodzenie chorobowe i zasadnicze

  Wynagrodzenie chorobowe i zasadnicze

  W dzisiejszym wpisie chciałabym poruszyć temat wynagrodzeń pracowniczych. Na początek posłużę się definicją, która znajduje się w Kodeksie pracy. W art. 78. §1. Kodeksu pracy czytamy: Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało...

  Więcej
  jakie grożą kary za wystąpienie przeciwko prawom pracowniczym

  Jakie grożą kary za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym?

  Przedsiębiorca, który nie stosuje się do traktowania swoich pracowników w sposób odpowiedni, może liczyć się karami. Specjalne regulacje zawarte w artykułach od 281 – 283 Kodeksu Pracy definiują specjalne sankcje, które są nakładane na przedsiębiorców działających niezgodnie z prawem. Jakie one są i z jakich powodów można zostać ukaranym?...

  Więcej
  system wynagrodzenia za pracę

  System wynagrodzenia za pracę

  System wynagrodzenia to metoda zapłaty za pracę, która jest wykonywana na rzecz pracodawcy. W zależności od przedsiębiorstwa wyróżniamy kilka systemów wynagrodzenia – czasowy, akordowy i prowizyjny. Pracodawcy mogą dowolnie zastosować sposób wynagrodzenia dla swoich pracowników. Czym różnią się poszczególne systemy? Akordowy system wynagrodzenia – szczegóły Odnosi się do konkretnie...

  Więcej
  zatrudnienie pracownika tymczasowego

  Zatrudnienie pracownika tymczasowego

  Szukając odpowiedniego pracownika do swojej firmy przedsiębiorcy decydują się na różne metody poszukiwań. Ogłoszenia na portalach dotyczących poszukiwania pracy, poprzez programy poleceń pracowniczych, po zgłoszenia w agencjach pracy, które posiadają w swojej bazie odpowiedniego kandydata. Jak wygląda z perspektywy pracodawcy zatrudnienie pracownika tymczasowego i co rozumie się poprzez to...

  Więcej
  umowa na zastępstwo

  Umowa na zastępstwo

  Umowa na zastępstwo jest zawierana na czas określony. Jest ona podpisana pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem w czasie, gdy jego nieobecność jest usprawiedliwiona na przykład długą chorobą, urlopem macierzyńskim, wychowawczym czy urlopem bezpłatnym. Na czym polega taka umowa i jakie prawa  przysługują obu stronom? Umowa na zastępstwo – ile trwa,...

  Więcej
  urlop ojcowski

  Urlop ojcowski

  Narodziny dziecka to jeden z najważniejszych dni w życiu mężczyzny. Z punktu widzenia prawnego, świeżo upieczonemu tacie przysługuje świadczenie z tego powodu. Co ważne, urlop ojcowski przypada w udziale ojcu biologicznemu, jak i adopcyjnemu. Jakie są wymogi przyznania takiego urlopu i co zrobić, aby z niego skorzystać? Urlop ojcowski...

  Więcej

  Rozliczenie pracownika – małżonka

  Zatrudnienie pracownika, który jednocześnie jest małżonkiem przedsiębiorcy jest coraz powszechniejsze. Przyczyn takiego rozwiązania może być kilka. Małżonkowie chcą mieć wpływ na rozwój biznesu, dzielić się zyskami oraz pragną mieć poczucie zaufania i zaangażowania w prowadzenie działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie jest bezpieczne i daje więcej czasu na znalezienie odpowiedniej osoby...

  Więcej

  Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

  Każda umowa może zostać rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Nieistotny tutaj jest fakt, czy jest ona zawarta pomiędzy stronami na okres próbny, na czas określony czy nieokreślony. Ważne jest, by w momencie wypowiedzenia takiej umowy przez którąś ze stron, uwzględniała okres wypowiedzenia. Szczegółowe kwestie dotyczące czasu i...

  Więcej
  kiedy urlop przepada

  Przedawnienie urlopu wypoczynkowego. Kiedy urlop pracownika przepada?

  Każdemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy. Trzeba mieć na uwadze fakt, iż dni urlopowe w polskim prawie ulegają przedawnieniu i niewykorzystany urlop przepada. Co należałoby zrobić, by nie stracić prawa do urlopu wypoczynkowego? Po jakim czasie ulega przedawnieniu? Według artykułu 152 Kodeksu pracy, w prawie do urlopu wypoczynkowego w ust....

  Więcej

  Kto może dostać urlop na poszukiwanie pracy?

  Utrata pracy wiąże się z brakiem źródła dochodu przez pracownika. Następuje natychmiastowe szukanie nowego miejsca zatrudnienia, przeglądanie ofert na portalach z ogłoszeniami i branie udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Odbywają się one w dni robocze. W przypadku, gdy pracownik sam składa wypowiedzenie, uznaje się, że znalazł już zatrudnienie w innej...

  Więcej