Sprawy kadrowo-płacowe

  Wyliczenie wynagrodzenia chorobowego

  Pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę należy się wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za czas, w którym jest on niezdolny do pracy. Wysokość wynagrodzenia przelicza się według norm, które obowiązują przy ustalaniu zasiłku chorobowego. Pracownik otrzymuje je za każdy dzień niezdatności do pracy, a okres jego przyznawania...

  Więcej

  Pojazd wykorzystywany przez pracownika – 5 najważniejszych informacji

  Posiadanie samochodu firmowego jest niezbędne w niektórych branżach. Przedsiębiorcy do celów z tym związanych używają prywatnego samochodu lub decydują się na kupno, np. w postaci leasingu samochodu firmowego. Jak wygląda sytuacja, gdy samochód służbowy jest wykorzystywany przez pracownika? Posiadanie samochodu w firmie – na jakich zasadach? Od zakupu samochodu...

  Więcej

  Rozliczenie delegacji – wszystko co musisz wiedzieć

  Podróże służbowe zyskują na popularności, stając się coraz częstszą formą wykonywania obowiązków pracownika. Konieczność ich odbywania spada na barki pracownika, a odpowiednie ich rozliczenie staje się również obowiązkiem pracodawcy. Mając na uwadze ewentualne trudności, przedstawiam poniżej jak poprawnie rozliczyć wykonywaną delegację – zarówno w kraju, jak i za granicą....

  Więcej

  Urlop na żądanie – jak i kiedy?

  Wielu pracowników ma problem ze zrozumieniem urlopu na żądanie. Jedni są przekonani, że są to dodatkowe dni do urlopu wypoczynkowego inni zaś twierdzą, że są to dni, przysługujące nam w wakacje. Jak to wygląda w praktyce? Według artykułu 167² Kodeksu pracy urlop na żądanie może przysługiwać pracownikowi, który jest...

  Więcej

  Czy można udzielić urlopu pracownikowi, który nie nabył do niego prawa?

  Urlop przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, a jego wartość rośnie proporcjonalnie do przepracowanego okresu w zakładzie pracy. W skrajnych sytuacjach zdarza się jednak, że pracownik chce (lub musi) udać się na urlop, pomimo nienabytego wcześniej prawa. Co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca? Prawo do urlopu Zanim...

  Więcej

  Jak zabezpieczać akta osobowe?

  Dokładne zasady dotyczące przetrzymywania dokumentacji osobowej dostępne są w rozporządzeniu Ministra Kultury z 15 lutego 2005 roku. Czytając je dowiadujemy się o warunkach przechowywania dokumentacji osobowej, w odniesieniu do ustawy o narodowych zasobach archiwalnych. Jednakże, przepisy te nie mówią o tym jaka forma (papierowa vs. elektroniczna) jest właściwsza, dlatego...

  Więcej

  Finansowanie szkoleń pracowników

  Rozwój zespołu oraz jego systematyczne namnażanie wiedzy nierzadko stanowi za jeden z głównych celów pracodawcy. Powiatowe Urzędy Pracy oferują działania, które mają na celu wspomóc finansowo ten krok. Jak z nich skorzystać? Najważniejsze kroki pozyskiwania dofinansowania W Polsce założono tzw. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który dofinansowuje kilkanaście powiatowych urzędów pracy...

  Więcej

  Kto ma prawo do urlopu macierzyńskiego?

  Jak sama nazwa wskazuje – urlop macierzyński kojarzony jest z tytułu zastania matką i przeznaczany jest na poczet opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia. Jest to jednak spore uproszczenie, a brak świadomości komu przysługuje (i kiedy) może wprowadzić w błąd niejednego pracownika. Mając na względzie pytania oraz...

  Więcej

  Ulga dla młodych

  1 sierpnia 2019 rok wszedł tzw. zerowy PIT dla młodych. Ulga ta obowiązuje osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z tytułu pracy (czyli zarówno stosunku pracy jak i stosunku służbowego lub pracy nakładczej), a także –  tytułu umów zlecenia, które zawierają z zleceniodawcami. Co dokładniej...

  Więcej