Blog

Urlop na żądanie – jak i kiedy?

Wielu pracowników ma problem ze zrozumieniem urlopu na żądanie. Jedni są przekonani, że są to dodatkowe dni do urlopu wypoczynkowego inni zaś twierdzą, że są to dni, przysługujące nam w wakacje. Jak to wygląda w praktyce?

Według artykułu 167² Kodeksu pracy urlop na żądanie może przysługiwać pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę. W ciągu roku kalendarzowego może skorzystać z 4 takich dni, bez względu na to z iloma pracodawcami jest w stosunku pracy w danym roku.

O chęci podjęcia urlopu na żądanie, swojego pracodawcę można poinformować na kilka sposobów – telefonicznie (również w postaci SMS’a), ustnie oraz mailowo. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie takiego dnia, we wskazanym przez pracownika terminie.

Czy pracodawca może odmówić urlopu?

Tak, jednak tylko w szczególnych okolicznościach – wtedy, gdy działa to na szkodę pracodawcy. Jeśli pracownik od dłuższego czasu wie, że w danym dniu będzie nieobecny w pracy (i jego nieobecność nie jest wypadkiem losowym), urlop na żądanie mu nie przysługuje.

Urlop wypoczynkowy plus urlop na żądanie?

Pracownik posiada prawo do 20 dni urlopowych (lub 26 – w zależności od stażu pracy), w tym 4 dni urlopu na żądanie. Co ważne – nie są to dodatkowe dni, które wlicza się do urlopu wypoczynkowego.

Warto również wspomnieć o tym, że niewykorzystane dni urlopowe ‘’na żądanie’’ nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. Jednym słowem: ‘’przepadają’’.

Urlop na żądanie. Jakie przywileje?

Pracownik nie musi podawać powodu swojej nieobecności pracodawcy i on również od swojego pracownika tego nie może wymagać. W takim wypadku działa tzw. prawo na korzyść pracownika.

Warto również nadmienić, że urlop na żądanie jest płatny tak jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Jak wygląda wniosek urlopowy?

Decydując się na skorzystanie z urlopu na żądanie wystarczy przekazać taką informację ustnie, np. poprzez rozmowę telefoniczną. Ustawa dotycząca Kodeksu pracy nie definiuje w jakim charakterze pracownik powinien się ubiegać o urlop na żądanie, natomiast warto taki dokument sporządzić w formie pisemnej – mailem bądź papierowo.

We wniosku należy umieścić, oprócz swoich danych osobowych i pracodawcy, datę od którego dnia będziemy nieobecni w pracy, ale również dzień zakończenia ‘’urlopu na żądanie’’ (mogą to być maksymalnie 4 dni po sobie następujące). Dodając jednocześnie liczbę już wykorzystanych. Tak sporządzony wniosek podpisujemy własnym imieniem i nazwiskiem i przekazujemy pracodawcy.