Blog

Odroczenie płatności podatków

Przedsiębiorcy muszą poradzić sobie z mniejszymi przychodami, rosnącymi przy tym kosztami, które generują straty i tym samym destabilizują gospodarkę polską jak i światową. Polski rząd w przygotowanej ‘’tarczy antykryzysowej’’ chce jak najbardziej uchronić polskie firmy przed zamknięciem i zwolnieniem pracowników, ułatwiając im funkcjonowanie. Trzecią formą pomocy przysługującej przedsiębiorstwom w walce z pandemią koronawirusa jest odroczenie płatności podatków na dogodniejszy dla podatnika czas.

Wniosek – najważniejsze informacje

Wniosek znajduje się na stronie www.biznes.gov.pl w zakładce ‘’sprawy przedsiębiorcy’’i może dotyczyć odroczenia terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych uwzględniając odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek. Jeżeli składamy go drogą elektroniczną, musimy pamiętać o podpisie elektronicznym lub posiadać Profil Zaufany. Należy pamiętać, że to Urząd Skarbowy decyduje, czy rozpatrzy twój wniosek pozytywnie, nawet jak spełniłeś jako przedsiębiorca wszystkie niezbędne wymogi i formalności. Każde pismo jest rozpatrywane indywidualnie. Wiosek o odroczenie podatków może złożyć:

  • Podatnik,
  • Płatnik- w tym przypadku pracodawca,
  • Inkasent,
  • Spadkobierca podatnika lub płatnika,
  • Pełnomocnik

Wniosek należy złożyć jeszcze przed upływem terminu zapłaty podatku, jeżeli nastąpi to po tym czasie, nastąpi zaległość podatkowa.

Odroczenie podatku – na jakiej podstawie?

W dwóch przypadkach Urząd udzieli ulgi przedsiębiorcom. Analizując przesłane wnioski, Urząd Skarbowy będzie brał pod uwagę czy ulga, która nie stanowi pomocy publicznej, nie zakłóca albo nie zagraża konkurencji i nie oddziaływuje na wymianę handlową między państwami należącymi do Unii Europejskiej, a dany przedsiębiorca funkcjonuje na rodzimym rynku.

Z kolei ulga, która stanowi pomoc publiczną i ma ingerencje w zaburzanie handlu gospodarczego, lecz została przyznana, m.in. na naprawę szkód po klęskach żywiołowych, zapobieganiu zakłóceniom gospodarczym czy na zwrot kosztów za zrealizowaną usługę, która została świadczona mając na uwadze interes gospodarczy.

Natomiast ulga, która jest pomocą de minimis, tj. która nie jest pomocą publiczną, z racji tego, że jej wielkość znajduje się w limicie wynoszącym dla jednego przedsiębiorcy 200 000 euro w przeciągu 3 lat podatkowych. Inna sytuacja ma się z przedsiębiorstwem, którego działalność opiera się na drogowym transporcie towarów, wtedy taki limit wynosi nie więcej niż 100 000 euro.

Termin na złożenie rocznego zeznania PIT, w myśl nowej ustawy dotyczącej “tarczy antykryzysowej”, został wydłużony do 31 maja 2020 roku. Ministerstwo Finansów przedłużyło również termin składania zeznania CIT -8 (CIT-AB) i wpłaty należnego podatku w zależności od prowadzenia działalności (m.in. działalność pożytku publicznego, wolontariat) – do 31 lipca 2020 roku, dla pozostałych podatników – do dnia 31 lipca 2020 roku.