Blog

Zwolnienie ze składek ZUS

Kontynuując temat pakietu rozwiązań zawartych w ‘’tarczy antykryzysowej’’, warto również wspomnieć o rozwiązaniu dotyczącym zwolnień ze składek ZUS. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub firmę, w której zatrudniają maksymalnie do 9 osób, mogą ubiegać się o odroczenie składek odprowadzanych do ZUSu przez 3 miesiące – mianowicie:

 • Ubezpieczenie społeczne,
 • Ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych

Jak to wygląda w praktyce?

Tak jak już ustaliliśmy, przedsiębiorcy przez 3 miesiące mają spokój od płacenia składek. Dotyczy to okresu od marca 2020 roku, do maja tego roku włącznie. Nie ma przy tym żadnych ograniczeń kwotowych, zatem będą to pełne sumy, jakie przedsiębiorca jest należny w przeciągu tych miesięcy. Zasadniczo musimy podzielić przedsiębiorców na dwie grupy – samozatrudnieni opłacający składki tylko za siebie i firmy zatrudniające pracowników:

 • Pierwsza grupa, aby mogła się ubiegać o zwolnienie z płacenia składek ZUS, musi mieć zarejestrowaną działalność przed 1 lutego 2020 roku. Dodatkowo przychód generowany z działalności w pierwszym miesiącu, którego dotyczy wniosek, nie może być większy niż 15 631 zł, który odpowiada 300 proc. prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego brutto,
 • Druga grupa to przedsiębiorcy zatrudniający nie więcej niż 9 pracowników (osoby zgłoszone do ubezpieczeń). Warunkiem jest prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. Nie ma tutaj limitu przychodów.

Jakie kroki należy podjąć?

Przede wszystkim wniosek do ZUSu powinno się dostarczyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku. Formularz składa się z 2 stron i nie jest zbyt skomplikowany. Można je dostarczyć na kilka sposobów:

 • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS, korzystając ze strony gov.pl,
 • Pocztą tradycyjną,
 • Osobiście wypełniony wniosek można przekazać do specjalnie przygotowanej skrzynki, przy każdej placówce ZUS

W przypadku jakichkolwiek niejasności, pracownicy ZUS będą się kontaktować z przedsiębiorcami osobiście za pomocą e-maila bądź rozmowy telefonicznej. Tak samo, jak w przypadku, gdy zajdzie decyzja dotycząca zwolnienia z płacenia składek przez 3 miesiące.

Reasumując, możliwość niepłacenia składek zwalnia przedsiębiorcę z całkowitej opłaty ZUS. Nie jest to odroczone w czasie. Przedsiębiorca faktycznie nie uiszcza opłaty za ten okres. Co ważne, dodatkowym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest fakt, iż przedsiębiorca nie może posiadać zadłużenia wobec ZUS za okres poprzedniego roku – 2019. Wynika to z komunikatu wydanego przez Komisję Europejską. Prowadzący działalność gospodarczą nie musi również wykazywać i udokumentować spadku swoich dochodów. Istnieje również możliwość złożenia kilku wniosków jednocześnie, mianowicie o zwolenienie ZUS, jak i dopłaty do pensji pracowników, pamietając przy tym o warunkach, które muszą zostać spełnione.